Tereny inwestycyjne w Powiecie Tureckim (Starostwo Powiatowe w Turku)

Turecka Strefa Inwestycyjna

Address:
Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres strony internetowej:
www.miastoturek.pl

Tereny inwestycyjne w Gminie Brudzew

Address:
Urząd Gminy w Brudzewie
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
Adres strony internetowej:
www.brudzew.pl

Tereny inwestycyjne w Gminie Przykona

Address:
Urząd Gminy w Przykonie
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
Adres strony internetowej:
www.przykona.pl

Tereny inwestycyjne w Gminie Dobra

Address:
Urząd Miejski w Dobrej
Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra
Adres strony internetowej:
dobra24.pl

Tereny inwestycyjne w Gminie Tuliszków

Address:
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1
62-740 Tuliszków
Adres strony internetowej:
www.tuliszkow.pl

Inwestycje w Gminie Turek

Address:
Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
Adres strony internetowej:
www.gmina.turek.pl