Gmina Malanów

Gmina Malanów położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 470 łącząca Kalisz z autostradą A2. Odległość od autostrady A2 oraz do Kalisza wynosi 25 kilometrów.

Gmina Malanów rozwija się w tempie szybszym od większości Gmin w Polsce. Z roku na rok sukcesywnie zwiększa nakłady inwestycyjne. Takie działania są możliwe dzięki optymalnemu rozłożeniu środków budżetowych oraz znacznej ilości środków zewnętrznych.

Priorytety Gminy Malanów:

-rozwój infrasturuktury drogowej

-wspomaganie fimr istniejących i potencjalnych inwestorów

-rozwój bazy oświatowej

-stworzenie jak najlepszych warunków dla budownictwa mieszkaniowego

Baza oświatowa:

-Gminne Przedszkole w Malanowie

-Szkoła Podstawowa w Malanowie

-Szkoła Podstawowa w Miłaczewie

-Szkoła Podstawowa w Dziadowicach

-Szkoła Podstawowa w Kotwasicach

-Szkoła Podstawowa w Malanowie

Infrastruktura sportowa (zarządzana przez OSiR w Malanowie):

-ogólnodostępny kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy ulicy Parkowej w Malanowie

-ogólnodostępny kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ulicy Szkolnej w Malanowie

-ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne poliuretanowe w Kotwasicach

-ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne poliuretanowe wraz z placem zabaw w Dziadowicach

-ogólnodostępne boisko trawiaste wraz z placem zabaw w Czachulcu Starym

-ogólnodostępne boisko trawiaste wraz z placem zabaw w Grąbkowie

-ogólnodostępne boisko trawiaste w Bibiannie

-ogólnodostępne boisko trawiaste w Malanowie

-plac zabaw w Porożu

-sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Malanowie

-nowoczesna sala sportowa z pracowniami dydaktycznymi i mniejszą aulą przy Gimnazjum w Malanowie

W ciągu ostatnich 9 lat wybudowano i wyremontowano ok. 50 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.

Gmina Malanów coraz częściej doceniana jest przez gremia różnych konkursów i rankingów, a są to m.in.: Przejrzysta Polska, Gmina Fair Play-Certyfikowana lokalizacja inwestycji, Mister Budownictwa, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Gwiazdy Wielkopolskie, wyróżnienie Laur Gospodarności, wyróżnienie w rankingu Samorządów Rzeczpospolitej (w grupie 50 najlepszych gmin w Polsce od 2 lat) oraz Sportowa Gmina.

 

Rodzaj jednostki terytorialnej:
Gmina wiejska
Herb:
Adress:
Urząd Gminy w Malanowie
ul. Turecka 16
62-709 Turek
Adres strony internetowej:
http://www.malanow.pl/
Adres BIP:
http://www.bip.malanow.pl/
Władze:
Sławomir Prentczyński - Wójt
Piotr Cyls - Zastępca Wójta
Andrzej Toms - Przewodniczący Rady Gminy
Karol Adamek - Sekretarz
Marzanna Szczap - Skarbnik
Położenie:
Powierzchnia:
107,17 km2
Liczba ludności:
6550 os.
Gęstość zaludnienie:
61,12 os./km2