2023.01.04

Czas na odLOTTOwe ferie !!!

None

Informujemy, że w ramach konkursu „odLOTTOwe ferie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 25 000 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.

Termin składania wniosków do dnia 11 lutego 2023 roku lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/