2018.11.30

II sesja Rady Powiatu Tureckiego

 

Radni Rady Powiatu Tureckiego VI kadencji, po raz drugi zebrali się w Starostwie Powiatowym w Turku w dniu 29 listopada, aby zrealizować porządek obrad składający się z 26 punktów.

W części informacyjno - sprawozdawczej obrad radni zapoznali się i przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Tureckiego oraz informacje z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego w okresie międzysesyjnym, o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2017/2018, o stanie przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019,

Na sesji rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Tureckiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2024. Jednym z punktów drugiej sesji rady powiatu było podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywać będzie Starosta Turecki Dariusz Kałużny. Będzie to stawka jaką na mocy nowych przepisów przez ostatnie miesiące otrzymywał poprzedni starosta -10 620 zł. Składają się na nią wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 800 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2 100 zł, dodatek specjalny - 2 760 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę - 960 zł.

Radni podjęli również uchwały w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Tureckiego.

Podczas sesji radni zdecydowali, że w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zofia Gruszczyńska, jako przewodnicząca, Magdalena Wysocka, jako zastępca, a członkami będą Krystyna Szkudlarek-Graczyk, Andrzej Sochacki oraz Andrzej Fryt.

Nowością w strukturze powiatu jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która również jest komisją działającą permanentnie, niezależnie od tego czy skargi, wnioski i petycje napływają. Jej przewodniczącą została Kamila Frątczak, a zastępcą jest Andrzej Fryt. W skład komisji wchodzą również Barbara Zielińska, Andrzej Sochacki oraz Jan Gruca.


Do Komisji Budżetowej
weszli Andrzej Fryt - jako przewodniczący, ponadto Mariusz Seńko, Jan Smak, Emilia Derucka-Kołata oraz Władysław Karski.

Składy pozostałych komisji Rady Powiatu Tureckiego przedstawiają się następująco:

Komisja Ochrony Środowiska:
Jan Gruca- przewodniczący
Barbara Zielińska
Ryszard Papierkowski
Zdzisław Wojtkowiak
Andrzej Wojtkowiak

Komisja Edukacji:
Magdalena Wysocka- przewodnicząca
Aneta Seńko
Bohdan Radecki
Zofia Gruszczyńska
Piotr Szewczyński

Komisja Zdrowia:
Krystyna Szkudlarek Graczyk- przewodnicząca
Emilia Derucka-Kołata
Władysław Karski
Jan Smak
Aneta Kolenda-Jaros

Komisja Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami:
Emilia Derucka-Kołata- przewodnicząca
Piotr Szewczyński
Bohdan Radecki
Aneta Seńko
Magdalena Wysocka

Kosmija bezpiecz publicznego:
Zdzisław Wojtkowiak- przewodniczący
Arkadiusz Przybyła
Eugenia Paterkiewicz
Ryszard Papierkowski
Mariusz Seńko

Komisja Sportu i Promocji Powiatu:
Andrzej Sochacki- przewodniczący
Aneta Kolenda-Jaros
Andrzej Wojtkowiak
Eugenia Paterkiewicz
Kamila Frątczak

Zdjęcia