2020.11.17

Komunikat - otwarty konkurs ofert NPP/NPO w 2021 roku na terenie powiatu tureckiego

KOMUNIKAT

Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2021 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W związku ze zmianą zarządzenia Nr 46/2020 Starosty Tureckiego z dnia
19 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie tureckim, zmianie ulegają podane w ogłoszeniu dane dotyczące harmonogramu – tygodniowego rozkładu czasu pracy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Powyższe nie ma wpływu na ważność już złożonych ofert. W przypadku złożenia oferty w oparciu o dotychczasową treść ogłoszenia, oferty będą rozpatrywane
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych tym zarządzeniem.

 

Starosta Turecki

/-/

Dariusz Kałużny

Otwarty konkurs ofert -    https://www.powiat.turek.pl/page/otwarty-konkurs-ofert-1730/