2020.03.16

KOMUNIKAT w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert

KOMUNIKATZgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16 marca 2020 r. uległ przedłużeniu termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  2. kultury i dziedzictwa narodowego;

  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
    ,

  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 31 marca 2020 r., do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Turku.Starosta Turecki

/-/ Dariusz KałużnyPliki