2019.04.15

2019.04.15

Nowe plany TIG

Powstaje nowa siedziba Tureckiej Izby Gospodarczej. W środę 10-go kwietnia, na placu budowy, odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie aktu erekcyjnego. Z tej okazji, na budowie nowego obiektu przy ulicy Żeromskiego w Turku, spotkali się pracownicy izby, samorządowcy i przedstawiciele instytucji współpracujących z TIG. Po zakończeniu budowy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z usług izby w nowoczesnej przestrzeni biurowej, czy szkoleniowej.

-Cieszę się, że spotykamy się na prawdziwej budowie. Planujemy tutaj prowadzenie szerokiego wachlarza usług dla przedsiębiorców. Chcemy dać nowy wiatr regionalnym przedsiębiorcom, będzie tu biuro doradztwa biznesowego, biuro dla firm nowo inkubowanych, biuro pomocy dla inwestorów, którzy chcą zainwestować swój kapitał. Wszystko realizowane w nowoczesnej technologii, z nowoczesnym oprogramowaniem, systemie mieszanym - na sali, ale też internetowo, co zaoszczędzi czas i zlikwiduje problemy logistyczne - powiedział podczas uroczystości Marek Sawicki prezes Tureckiej Izby Gospodarczej, dziękując samorządowcom, przedsiębiorcom, a przede wszystkim poprzednim prezesom TIG którzy umożliwili rozwój izby. 

 -Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do prowadzenia tego przedsięwzięcia. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsza uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę centrum przyczyni się do wspierania, rozwoju i większej konkurencyjności przedsiębiorców z naszego regionu - mówił Starosta Dariusz Kałużny dodając za Henry Fordem -„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces".

Z pewnością po zakończeniu prac, nowa siedziba TIG przyczyni się do owocnej współpracy pomiędzy izbą, przedsiębiorcami, samorządami i zainteresowanymi rozwojem instytucjami.

 

Zdjęcia