2020.04.24

NOWE ROZDANIE DOFINANSOWAŃ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

NOWYMI INWESTYCJAMI REALIZOWANYMI W 2020 ROKU PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE W RAMACH FDS SĄ:

✔️ Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500. Planowana wartość inwestycji to ponad 556 tys zł.
(50% dofinansowania FDS)

✔️ Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap. Planowana wartość inwestycji to ponad 273 tys. zł.
(50% dofinansowania z FDS)

✔️ Kontynuowany jest także dwuletni projekt budowy ulicy Zdrojki Lewe w Turku o wartości ponad 7 milionów złotych. (60% dofinansowania z FDS)

NA LIŚCIE REZERWOWEJ ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW INWESTYCJI W DROGI POWIATU TURECKIEGO SĄ:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn - II etap (odcinek 3. Planowana wartość inwestycji to 770,5 tys złotych.
(50% dofinansowania z FDS)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych - odcinek w m. Chylin w gminie Władysławów Planowana wartość inwestycji to ponad 1 515 tys zł.
(50% dofinansowania z FDS)

PONADTO PRZY DOFINANSOWANIU FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH REALIZOWANE BĘDĄ INWESTYCJE W DROGI GMINNE:

✔️ Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów o zaplanowanej wartości 565,5 tys. złotych.
(70% dofinansowania z FDS)

✔️ Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach w Kunach. Planowana
wartość inwestycji to prawie 1 779 tys. złotych. (70%
dofinansowania z FDS)

✔️ Budowa ulicy Wesołej w Malanowie wraz z odwodnieniem. Planowana wartość inwestycji to ponad 619 tys. zł.
(50% dofinansowania z FDS)

✔️ Kontynuowany jest także dwuletni projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Psary - Przykona. Planowana wartość inwestycji to prawie 3 630 tys. zł.
(50% dofinansowania)

W REZERWIE FDS ZNALAZŁY SIĘ TAKIE PROJEKTY GMINNYCH INWESTYCJI
DROGOWYCH NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO JAK:

- Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Olszówka (etap I). Planowana wartość inwestycji to prawie 1 738,5 tys. zł. (50% dofinansowania z FDS)

- Budowa drogi gminnej Psary - Przykona. Planowana wartość
inwestycji to ponad 4 772 tys. zł. (50% dofinansowania z FDS)

- Budowa ulicy Chełmońskiego w Turku. Planowana wartość inwestycji to ponad 3 422,5 tys zł.
(70% dofinansowania z FDS)

Trzymamy kciuki za realizację tych planów.