Nowoczesny radiograf cyfrowy dla szpitala w Turku

W 2016 roku Powiat Turecki otrzymał środki na zakup nowoczesnego radiografu cyfrowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem zakupu sprzętu jest zmniejszenie ilości odpadów szkodliwych dla środowiska.

Dzięki zaangażowaniu Samorządu Powiatu Tureckiego i Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa na wykonanie przedsięwzięcia Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową w wysokości 1.175.000,00 zł. Całkowity planowany koszt tegorocznego przedsięwzięcia to 1.198.001,00 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi likwidacja obróbki chemicznej filmów klasycznych i redukcja związanych z tym odpadów. Wyeliminowane zostaną substancje niebezpieczne błony fotograficznej w ilości 1400 kg/rok (ok. 19 tys. błon/kliszy), papier fotograficzny zawierający srebro lub jego związki, roztwory utrwalaczy i wywoływaczy w ilości 500 l/rok.

Zostaną zredukowane o 100 % odpady niebezpieczne o kodzie 090101 i 090104 w pracowni RTG. Nastąpi zmniejszeni dawki promieniowania jonizującego o 30%.

Zastąpienie przestarzałej technologii nowoczesną cyfrową spowoduje redukcję zużycia wody o ok. 40.000 l/rok (wywołanie 1 kliszy to ponad 2 l wody, co przy 19 tys. Sztuk daje wartość ponad 38 tys. Litrów).

Zastosowanie nowoczesnego radiografu cyfrowego w pracowni RTG zdecydowanie ograniczy zużycie energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej po zamontowaniu nowego radiografu cyfrowego spadnie o około 4,5 MWh w skali roku. W wyniku oszczędności energii elektrycznej, wielkość emisji CO2 w ciągu roku obniży się o 3,65 Mg.

Szacuje się, że z zakupionego radiografu cyfrowego skorzysta ok. 17 tys. osób rocznie. Jego zakupu dokonano w grudniu 2016 roku.