2018.09.17

Powiat Turecki wypełnia zobowiązania i naprawia, buduje oraz przebudowuje drogi powiatowe

 

Niekwestionowaną prawdą jest stwierdzenie, że obecna kadencja Samorządu Powiatu Tureckiego - to czas wytężonej pracy i licznych inwestycji.

Śpieszymy poinformować mieszkańców Powiatu Tureckiego, a w szczególności gminy Kawęczyn, że już wrótce będą wykonywane roboty na drodze powiatowej nr 4489 P Malanów - Skarżyn - Żdżary w m. Skarżyn. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona budowa chodnika wraz
z wjazdami z kostki brukowej oraz krawężnikiem na długości 350 m.

Wykonawcą inwestycji jest firmaKON-BRUK z siedzibą w Koninie, która już od 20 września br. przystąpi do realizacji zadania.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest w październiku tego roku. Powyższa inwestycja
w całości finansowana jest przez Powiat Turecki. Całkowity koszt robót
to 229.236,27 zł.

W związku z planowanymi działaniami wystąpią utrudnienia. Już dzisiaj prosimy mieszkańców oraz użytkowników drogi
o cierpliwość i wyrozumiałość na czas budowy.

Bezpieczeństwo mieszkańców w tym bezpieczeństwo na drogach, edukacja oraz służba zdrowia - to strategiczne obszary działań inwestycyjnych Samorządu Powiatu Tureckiego obecnej kadencji.

Zdjęcia