Promocja projektu Smart Geodezja

Strona dotyczy projektu Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
poddziałanie WRPO 2.1.2 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w 2017 r.:

- Zamieszczenie na stronie internetowej opisu Projektu podkreślającego wsparcie finansowe
  ze strony Unii Europejskiej zawierającego znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich,
- Uruchomienie podstrony dedykowanej realizowanemu projektowi
- Zorganizowanie konferencji prasowej 
- Przeprowadzenie działań promocyjnych w środkach masowego przekazu poprzez zamieszczenie ogłoszeń
  o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w gazetach o zasięgu lokalnym,
- Umieszczenie tablic informacyjnych pełniących zarazem rolę tablicy pamiątkowej

w 2018 r.:

- Opracowanie ulotek opisujących cele i zakres projektu, a przede wszystkim opisujących
  e-usługi – zachęcających do korzystania 
- Zamieszczenie ogłoszeń o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w gazetach
  o zasięgu lokalnym