2018.02.01

XXXV Sesja Rady Powiatu Tureckiego i kolejne, wielkie inwestycje

Radni Rady Powiatu Tureckiego zebrali się w Starostwie Powiatowym w Turku 31 stycznia,  aby pierwszy raz w tym roku zrealizować porządek obrad składający się z 17 punktów. Rada Powiatu Tureckiego obradowała po raz trzydziesty piąty w tej kadencji  

W części informacyjno - sprawozdawczej obrad radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego z działalności Zarządu  oraz informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ponadto Rada wysłuchała sprawozdania Starosty Tureckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego za rok 2017.

Zgromadzeni zapoznali się również z raportem z realizacji Programu Ochrony i Środowiska dla Powiatu Tureckiego za lata 2015 – 2016 oraz ze sprawozdaniem za rok 2017 w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Turecki.

Ważnym punktem obrad była także prezentacja Dyrektora Wydziału Rozwoju i Edukacji Jacka Suszka poświęcona projektowi „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ”. Decyzją Rady, gruntownej przebudowie zostanie poddany obiekt mieszczący się przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, w którym powstaną nowoczesne pracownie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, diagnostyki pojazdów samochodowych oraz budownictwa. Dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Turecki do placówki dostarczono już ciągnik rolniczy wraz z maszynami towarzyszącymi o łącznej wartości 834 tys. zł. To nie koniec inwestycji Powiatu w rozwój szkoły. Już niedługo ZSR CKP w Kaczkach Śr. będzie mogło pochwalić się unikatową pracownią diagnostyki pojazdów samochodowych o wartości 574 tys. zł., pracownią technik wytwarzania za 159 tys. zł. oraz pracownią budownictwa za kwotę 490 tys. zł. Głos zabrał także Dyrektor ZSR Krzysztof Świerk, który przedstawił zgromadzonym prezentację dotycząca tego, jak wiele działań w obszarze nowoczesnej edukacji, wymian zagranicznych i rozwoju precyzyjnego rolnictwa podejmują nauczyciele i uczniowie jego szkoły od 2015r.

Podczas obrad Sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego, które dotyczy zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na sesji Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Tureckiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024 i podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Przykona na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański – Żuki i drogą gminną 656526P Laski – Kaczki Plastowe w miejscowości Laski, w wysokości 20.000,00zł oraz na przebudowę skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi 4502P Smulsko – Dąbrowica – Wygoda i nr 4506P Sarbice – Słomów – Smulsko w miejscowości Smulsko w wysokości 20.000,00zł.

Poniżej oprócz zdjęć z Sesji Rady prezentujemy, jak wygląda aktualnie obiekt mieszczący się w Kaczkach, a jak będzie wyglądał po przebudowie, którą sfinansuje Powiat Turecki.

Zdjęcia