2017.02.02

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2017 rok

Starosta Turecki informuje, iż prowadzi przygotowania do opracowania planu  szkoleń  na rok 2017 dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
W związku z powyższym zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy z zakresie sporządzania wykazu potrzeb szkoleniowych na 2017 rok.
Otrzymane od Państwa informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb.
Oczekujemy na Państwa propozycje w terminie do 27.02.2017 r.
 
Kontakt (pisemnie, elektronicznie lub osobiście):

Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6
62-700 Turek 
tel. 63 280 23 57
e-mail: biuro@pup.turek.pl