Spis telefonów
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mariusz Seńko Starosta tel.: 632223201
Dariusz Kałużny Wicestarosta tel.: 632223202
Roman Kacprzak Sekretarz tel.: 632223204
Teresa Borkowska Skarbnik tel.: 632223230
Tadeusz Gebler Przewodniczący (Rada Powiatu Tureckiego) tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Przemysław Jandy Radca Prawny tel.: 632223214
Mateusz Jastrzębski Radca Prawny tel.: 632223243
Magdalena Mikołajczyk Radca Prawny tel.: 632223240
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Agnieszka Jaskuła Geolog Powiatowy tel.: 632223286
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jerzy Wesołowski Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel.: 632223220
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mirosław Maciejewski Audytor Wewnętrzny tel.: 632223239
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Piotr Nowaczyk Dyrektor Wydziału tel.: 632223210
Henryka Rabęda Inspektor ds. kadr tel.: 632223212
Karolina Siarkiewicz Inspektor ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu tel.: 632223211
Małgorzata Przybył Inspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych tel.: 632223226
Aneta Sochacka-Przech Inspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych tel.: 632223221
Krzysztof Matczak Specjalista ds. BHP tel.: 632223212
Agata Kowalska Pomoc administracyjna tel.: 632223225
Bogumił Siwek Goniec tel.: 632223200
Ewa Graczyk Archiwista zakładowy tel.: 632223200
Milena Krótkiewicz Archiwista zakładowy tel.: 632223222
Bogumiła Janczak Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Irena Tasarz Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Anita Modrzejewska Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Renata Lasota Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Witold Podleśny Robotnik gospodarczy tel.: 632223247
Aleksander Mijalski Kierowca/Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Maciej Konieczny Referent ds. kancelaryjnych i obsługi administracyjno - biurowej tel.: 632223200
Małgorzata Grabarczyk Pomoc administracyjna tel.: 632223213
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Magdalena Tomczak Inspektor ds. obsługi Biura Rady tel.: 632223215
Maria Nowalińska Inspektor ds. obsługi Biura Rady tel.: 632223217
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Monika Miśko Zastępca Dyrektora Wydziału tel.: 632223234
Małgorzata Papierska Inspektor ds. rozliczeń i obsługi kasowej (KASA) tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości tel.: 632223236
Maria Krysiak Specjalista ds. rozliczeń z budżetem państwa i powiatu tel.: 632223236
Andżelika Szulc Młodszy referent tel.: 632223238
Halina Tylki Inspektor ds. płac tel.: 632223235
Milena Mruk Inspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223238
Alicja Augustyniak Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków Starostwa, sprawozdawczości oraz ewidencji środków trwałych tel.: 632223232
Sylwia Fraszczyńska Podinspektor ds. obsługi bankowej i sprawozdawczości budżetowej tel.: 632223232
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Michał Radka Dyrektor Wydziału tel.: 632223217
Lidia Marcinkowska Inspektor ds. regulacji stanów prawnych dróg powiatowych tel.: 632223241
Marianna Walaszczyk Inspektor ds. realizacji roszczeń tel.: 632223242
Joanna Pawlak Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości tel.: 632223244
Elżbieta Dybus Inspektor ds. ewidencjonowania i prowadzenia zasobu Skarbu Państwa oraz użytkowania wieczystego tel.: 632223245
Magdalena Grędkiewicz Inspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223246
Roksana Hybś Podinspektor ds. sprzedaży i udostępniania nieruchomości oraz przekształceń własnościowych tel.: 632223248
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Piotr Walczak Zastępca Dyrektora Wydziału tel.: 632223280
Tomasz Frątczak Inspektor ds. gospodarki wodnej tel.: 632223282
Henryk Zagozda Inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa tel.: 632223281
Alicja Chojecka Inspektor ds. leśnictwa tel.: 632223287
Ilona Tomczak Inspektor ds. gospodarki odpadami tel.: 632223285
Katarzyna Krysztofowicz Inspektor ds. ochrony środowiska tel.: 632223283
Marta Okupna Inspektor ds. ochrony przyrody tel.: 632223284
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Inspektor ds. oświaty tel.: 632223259
Joanna Matusiak Inspektor ds. kultury i sportu tel.: 632223257
Jacek Suszek Dyrektor Wydziału tel.: 632223258
Anna Nowicka Inspektor ds. promocji tel.: 632223227
Karolina Karolak-Czapla Inspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223321
Joanna Kaczorowska Inspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223322
Sylwia Perlińska Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223322
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Grzegorz Gibaszek Dyrektor Wydziału tel.: 632223250
Joanna Tutaj Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami tel.: 632223254
Małgorzata Matusiak Inspektor ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych tel.: 632223251
Anna Grosicka Archiwista zakładowy tel.: 632223268
Robert Wojdyła Starszy Informatyk tel.: 632223207
Jarosław Balew Informatyk tel.: 632223206
Wydział Komunikacji
tel.: 632223370 (Rejestracja telefonicza)
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jan Kubacki Dyrektor Wydziału tel.: 632223365
Marek Walaszczyk Inspektor ds. kontroli pojazdów i transportu oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny tel.: 632223368
Agnieszka Kowalczyk Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i nadzoru nad szkoleniami kierowców tel.: 632223366
Karolina Gawlak Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami tel.: 632223366
Aneta Stachowiak Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami tel.: 632223377
Tomasz Darul Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223369
Maria Jabłońska Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223375
Rafał Paciorek Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223371
Barbara Walaszczyk Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223373
Romeo Cwetkow Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223372
Beata Nowaczyk Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223374
Mirosław Urbanowicz Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223375
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mirosława Kowalska Dyrektor Wydziału tel.: 632223330
Jan Krawczyk Zastępca Dyrektora Wydziału tel.: 632223350
Sławomir Piątkowski Zastępca Dyrektora Wydziału tel.: 632223340
Bożena Zasiadczyk Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami tel.: 632223332
Maria Osiewała Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami tel.: 632223333
Grażyna Siera Geodeta ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu tel.: 632223345
Wojciech Zajączkowski Starszy Geodeta ds. weryfikacji operatów geodezyjnych oraz przyjmowania ich do zasobu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223348
Robert Wieczorek Podinspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223343