Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku 2021-2022

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku 2021-2022
Cel projektu
Przebudow bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 391 580.76 PLN
Wartość dofinansowania
1 195 700.00 PLN - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021
Procent dofinansowania
50% - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021
Projekt realizowany w ramach programu:
Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021 (https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowa-polska-2021-rozstrzygniety)
oraz poddziałania:
Sportowa Polska - edycja 2021 - Sportowa Polska - edycja 2021
Lata realizacji
2022 - 2022

O programie „Sportowa Polska”

Celem „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.

W ramach programu „Sportowa Polska” znajdują się trzy grupy zadań inwestycyjnych, których dofinansowania można się ubiegać.

Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też ułatwiać mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego.

Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej.

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku

w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z
rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Obiekt ma zapewnić
zaplecze sportowe do prowadzenia zajęć sportowych.
Obiekt będzie mieć charakter ogólnodostępny, jednak ze względu na lokalizację będą z niego
korzystać przede wszystkim uczniowie liceum.

Projektowana bieżnia jest 4-torowa o długości bieżni 333,333 m o szerokości 1 toru 1,22 m. i
dwie proste czterotorowe.

Wymiary bieżni:
promień 26 m
długość wirażu 82,624 m
promień miarowy 26,30 m
Projektuje się nawierzchnię sportową typu pełny poliuretan bezspoinowy , poliuretanowo-gumową,
grubość min. 13,9 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie betonowej.

Projektowana skocznia z rozbiegiem do skoku w dal i trójskoku z nawierzchnią taką jak w
przypadku bieżni.

Wymiary:
całkowita długość rozbiegu 53 m
szerokość rozbiegu 2 tory po 1,22 m
belka odbicia do skoku w dal 2 m od zeskoczni
belka odbicia do trójskoku: dodatkowo 9 m od zeskoczni, 11 m od zeskoczni dla kobiet, 13 m od
zeskoczni dla mężczyzn
szerokość zeskoczni 4,02 m
długość zeskoczni 9 m

Bieżnia oraz skocznia z rozbiegiem do skoku w dal i trójskoku zaprojektowane są wg wytycznych
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. "Budowa i przebudowa zewnętrznych
obiektów lekkoatletycznych - wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Departament Infrastruktury Sportowej, Warszawa styczeń
2021".

 

Wartość zadania: 2.168.692,70 zł brutto

2.168.692,70 zł - koszty kwalifikowane – dofinasowanie 50% (1.084.346,00 zł)

0,00 zł - koszty niekwalifikowane

POWIAT: 1.084.346,35 zł

MKDNiS: 1.084.346,00 zł

 

Aktualizacja wartości zdania - pismo przesłane do MKDNiS w dniu 15.10.2021

Całkowita uaktualniona wartość zadania: 2.391.580,76 zł brutto

Całkowite uaktualnione środki własne: 1.195.790,38 zł brutto

Całkowite uaktualnione wnioskowane środki FRKF: 1.195.790,38 zł brutto

 

Termin realizacji: 2022 rok – od III do XI 2022

Prognozowana data rozpoczęcia zadania: 01 marca 2022 roku

Prognozowana data zakończenia zadania: 30 listopada 2022 roku

 

RIFL III pula (II nabór)

Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną 

wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogolnokształcącym w Turku

Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): kwota 354.285,89 zł brutto

 

 

Etapy realizacji

2021.12.30 Protokół nr 13 z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF 2021 - z dnia 30.12.2021
2021.12.29 Zabezpieczenie środków wkładu własnego budżet na rok 2022 uchwała RPT nr XXXIII/249/2021 z dn. 29.12.2021 - kwota zabezpieczonych środków 1.195.791,00 zł brutto
2021.10.28 Zabezpieczenie środków wkładu własnego w WPF w roku 2022 uchwała RPT nr XXXIII/232/2021 z dn. 28.10.2021 - kwota zabezpieczonych środków 1.195.790,38 zł brutto
2021.10.15 Pismo do MKDNiS w sprawie prośby o aktualizację wartości zadania - 2.390.580,76 zł brutto
2021.08.20 Zabezpieczenie części środków w budżecie uchwała RPT nr XXX/216/2021 z dnia 20.08.21 - kwota 1.084.347,00 zł brutto
2021.07.27 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.26 Promocja - tv.wielkopolska
2021.07.24 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.24 Promocja - www.iturek.net
2021.07.24 Promocja - www.iturek.net
2021.07.23 Informacja do Prezesa Rady Ministrów o przeznaczeniu części środków z RFIL III pula (II nabór) - 354.285,89 zł brutto
2021.07.23 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.23 Promocja - www.turek.net.pl
2021.07.23 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.22 Promocja - www.iturek.net
2021.07.22 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.22 Ogłoszenie wyników naboru - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021 - lista pozycja nr 153

Galeria zdjęć