Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021
Cel projektu
Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
75 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
52 500.00 PLN - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Procent dofinansowania
70% - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa 2021 - Budżet Państwa 2021
Lata realizacji
2021 - 2021

Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego

 

W ramach realizacji zadania dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych planowany jest do osiągnięcia następujący efekt rzeczowy:

 

Dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku

zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w postaci wyposażenia istniejącej pracowni biologicznej w następujący zestaw sprzętu:

- monitor interaktywny- 1 sztuka,

-  stojak elektryczny- 1 sztuka,

-  laptop- 1 sztuka,

- tablet graficzny- piórkowy- 1 sztuka.

 

Dla I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

zostaną zakupione pomoce dydaktyczne

w postaci wyposażenia istniejącej pracowni biologicznej w następujący zestaw sprzętu:

- monitor interaktywny- 1 sztuka,

-  stojak elektryczny- 1 sztuka,

- laptop- 1 sztuka,

- walizki z odczynnikami do badania jakości wód- 2 sztuki.

 

Dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w postaci wyposażenia istniejącej pracowni urządzeń

i systemów energii odnawialnej w następujący zestaw sprzętu:

- monitor interaktywny- 1 sztuka,

-  stojak elektryczny- 1 sztuka,

- laptop- 1 sztuka,

- tablet graficzny- piórkowy- 1 sztuka.

 

Celem ogólnym realizacji jest podniesienie  świadomości  ekologicznej uczniów,  uwrażliwienie 

na środowisko  przyrodnicze oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

 

Celem szczegółowym jest:

- wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,

- wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania z zasobów natury,

- rozwijanie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych.

 

Szacunkowa liczba osób korzystających z oferty edukacyjnej ośrodka w ciągu roku po zakończeniu przedsięwzięcia  (należy wskazać ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej ośrodka przed realizacją i po realizacji przedsięwzięcia)

 

Ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej :

 

1.Zespół Szkół Technicznych w Turku

Przed realizacją: 350 osób.

Po realizacji: 500 osób.

2.I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Przed realizacją: 252 osoby.

Po realizacji: 360 osób.

3.Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Przed realizacją: 35 osób.

Po realizacji: 49 osób.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 75.000,00 zł

WFOŚiGW w Poznaniu kwota wnioskowana dotacji: 52.500,00 zł

Środki własne: 22.500,00 zł

 

 

Koszty/wydatki bieżące

 

I.

Zakup pomocy dydaktycznych

wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej

w Zespole Szkół Technicznych w Turku

Zestaw składa się z:

monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.) + tablet graficzny - piórkowy (1 szt.)

koszt zestawu – 25.000,00 zł

 

II.

Zakup pomocy dydaktycznych

wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej

w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.

Zestaw składa się z:

monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.).

koszt zestawu  24.000,00 zł

 

III.

Zakup pomocy dydaktycznych

wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej

w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku

walizka z odczynnikami do badania jakości wód. - sztuka 2

koszt zestawu  1.000,00 zł

 

IV.

Zakup pomocy dydaktycznych

wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni urządzeń i systemów energii odnawialnej

w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Zestaw składa się z:

monitor interaktywny (1 szt.)+ mobilny stojak (1 szt.)+laptop (1 szt.)+ tablet graficzny - piórkowy ( 1 szt.)

koszt zestawu – 25.000,00 zł

 

Razem - gółem: 75.000,00 zł

 

 

Etapy realizacji

2021.09.09 Zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - w sprawie obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
2021.09.09 Zaświadczenie WIOŚ w Poznaniu - w sprawie wywiązywania się z obowiązku uiszczania administracyjnych kar pieniężnych
2021.09.02 Pismo WFOŚiGW w Poznaniu o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji - 52.500,00 zł
2021.06.08 Złożenie korekty wniosku do WFOŚ w Poznaniu
2021.05.12 Złożenie wniosku do WFOŚ w Poznaniu - w sprawie wywiązanie się z obowiązku uiszczania

Galeria zdjęć