Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021
Cel projektu
Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
75 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
52 500.00 PLN - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Procent dofinansowania
70% - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa 2021 - Budżet Państwa 2021
Lata realizacji
2021 - 2021
Dokumenty do pobrania
Wniosek złożony do WFOŚiGW w Poznaniu - 08.06.2021
Pismo WFOŚiGW przyznanie dofinansowania - 02.09.2021
Zaświadczenie WIOŚ w Poznaniu - 09.09.2021
Zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego - 09.09.2021
Uchwała budżetowa RPT nr XXXI/223/2021 z dn. 22.09.21
Pismo WFOŚiGW uzupełnienie dokumentów do umowy - 27.09.2021
Protokół odbioru FPN - zakup walizek z odcz.1 szt. - 06.10.21
Protokół odb. LEGRAND - zakup walizek z odcz.1 szt. - 14.10.21
Protokół odbioru - dostawa 3 szt. laptopów dla ILO,ZST i ZSR
Protokół odbioru tabletów graficznych 2 szt. - dla ZST i ZSR
Pismo WFOŚiGW przyznanie dofinansowania - 15.11.2021
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie walizki I - I LO Turek
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie walizki II - I LO Turek
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie laptopów do szkół
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie tabletów graf. do szkół
Umowa dotacji WFOŚiGW - 22.11.21
Prot. odbioru monit. interakt. dla ILO,ZST,ZSR - 16.12.21
Prot. odbioru laptopy 6 szt. po 2 dla ILO,ZST,ZSR - 06.12.21
Prot. odbioru stojaki 3 szt. po 1 dla ILO,ZST,ZSR - 20.12.21
Prot. odbioru walizki od. 3 szt. po 1 dla ILO,ZST,ZSR - 17.12.21
Prot. odbioru tablet piórk. 2szt. po 1dla ZST,ZSR - 21.12.21
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie tabletów graf. do szkół
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie monit. interakt. do szkół
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie stojaków mob. do szkół
Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie walizek z oddcz. do szkół
Rozliczenie końcowe WFOŚiGW - 24.01.22

Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego

 

W ramach realizacji zadania dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych planowany jest do osiągnięcia następujący efekt rzeczowy:

 

Dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku

zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w postaci wyposażenia istniejącej pracowni biologicznej w następujący zestaw sprzętu:

- monitor interaktywny- 1 sztuka,

-  stojak elektryczny- 1 sztuka,

-  laptop- 1 sztuka,

- tablet graficzny- piórkowy- 1 sztuka.

 

Dla I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

zostaną zakupione pomoce dydaktyczne

w postaci wyposażenia istniejącej pracowni biologicznej w następujący zestaw sprzętu:

- monitor interaktywny- 1 sztuka,

-  stojak elektryczny- 1 sztuka,

- laptop- 1 sztuka,

- walizki z odczynnikami do badania jakości wód- 2 sztuki.

 

Dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w postaci wyposażenia istniejącej pracowni urządzeń

i systemów energii odnawialnej w następujący zestaw sprzętu:

- monitor interaktywny- 1 sztuka,

-  stojak elektryczny- 1 sztuka,

- laptop- 1 sztuka,

- tablet graficzny- piórkowy- 1 sztuka.

 

Celem ogólnym realizacji jest podniesienie  świadomości  ekologicznej uczniów,  uwrażliwienie 

na środowisko  przyrodnicze oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

 

Celem szczegółowym jest:

- wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,

- wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania z zasobów natury,

- rozwijanie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych.

 

Szacunkowa liczba osób korzystających z oferty edukacyjnej ośrodka w ciągu roku po zakończeniu przedsięwzięcia  (należy wskazać ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej ośrodka przed realizacją i po realizacji przedsięwzięcia)

 

Ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej :

 

1.Zespół Szkół Technicznych w Turku

Przed realizacją: 350 osób.

Po realizacji: 500 osób.

2.I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Przed realizacją: 252 osoby.

Po realizacji: 360 osób.

3.Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Przed realizacją: 35 osób.

Po realizacji: 49 osób.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 75.000,00 zł

WFOŚiGW w Poznaniu kwota wnioskowana dotacji: 52.500,00 zł

Środki własne: 22.500,00 zł

 

 

Koszty/wydatki bieżące

 

I.

Zakup pomocy dydaktycznych wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej

w Zespole Szkół Technicznych w Turku

Zestaw składa się z:

monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (3 szt.) + tablet graficzny - piórkowy (2 szt.)

zakładany koszt zestawu z projektu – 25.000,00 zł

1. laptop (1 szt.) - 3.874,50 zł brutto - KOMBIT PLUS spółka zo.o sp.k

2. tablet graficzny piórkowy (1 szt.) - 984,00 zł brutto - INVAR PC MEDIA sp.zo.o

3. monitor interaktywny (1szt.) - 6.800,00 zł brutto - PROJEKCJA spółka zo.o

4. mobilny stojak (1szt.) - 3.499,01 zł brutto - EDUMAX Dawid Dzierla

5. laptop (2szt.) - 6.150,00 zł brutto - KOMBIT PLUS spółka zo.o sp.k

6. tablet graficzny piórkowy (1 szt.) - 1.000,00 zł brutto - INVAR PC MEDIA sp.zo.o

rzeczywisty koszt zestawu razem poz. od 1 do 6 - 22.307,51 zł brutto

 

II.

Zakup pomocy dydaktycznych wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej

w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.

Zestaw składa się z:

monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (3 szt.).

zakładany koszt zestawu z projektu – 24.000,00 zł

1. laptop (1 szt.) - 3.874,50 zł brutto - KOMBIT PLUS spółka zo.o sp.k

2. monitor interaktywny (1szt.) - 6.800,00 zł brutto - PROJEKCJA spółka zo.o

3. mobilny stojak (1szt.) - 3.499,01 zł brutto - EDUMAX Dawid Dzierla

4. laptop (2szt.) - 6.150,00 zł brutto - KOMBIT PLUS spółka zo.o sp.k

rzeczywisty koszt zestawu razem poz. od 1 do 4 - 20.323,51 zł brutto

 

III.

Zakup pomocy dydaktycznych wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej

w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku

walizka z odczynnikami do badania jakości wód. - sztuka 2 zakładany koszt zestawu z projektu  1.000,00 zł

1.  walizka z odczynnikami do badania jakości wody dla I LO Turek - 1 szt.

    Fabryka Pomocy Naukowych spółka zo.o - warość zamówienia 388,68 zł brutto/1szt. + koszt wysyłki

2.  walizka z odczynnikami do badnia jakości wody dla I LO Turek - 1 szt.

    PHU LEGRAND Katarzyna Nakoneczna - Kwartnik - wartość zamówienia 590,40 zł brutto/1szt. + koszt wysyłki

3.  walizka z odczynnikami do badania jakości wody dla I LO Turek - 1 szt.

    Fabryka Pomocy Naukowych spółka zo.o - warość zamówienia 3.001,90 zł brutto/1szt.

4. Rzeczywisty koszt - razem 3 szt. walizek z odczynnikami do badania jakości wody: 3.980,98 zł brutto/3szt.

w Zespole Szkół Technicznych w Turku

1.  walizka z odczynnikami do badania jakości wody dla ZST Turek - 1 szt.

    Fabryka Pomocy Naukowych spółka zo.o - warość zamówienia 3.001,90 zł brutto/1szt.

w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

1.  walizka z odczynnikami do badania jakości wody dla ZST Turek - 1 szt.

    Fabryka Pomocy Naukowych spółka zo.o - warość zamówienia 3.001,90 zł brutto/1szt.

 

rzeczywisty koszt walizek z odczynnikami dla ZST,ZSR,ILO: 9.984,78 zł brutto/5 szt.

 

IV.

Zakup pomocy dydaktycznych

wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni urządzeń i systemów energii odnawialnej

w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Zestaw składa się z:

monitor interaktywny (1 szt.)+ mobilny stojak (1 szt.)+laptop (3 szt.)+ tablet graficzny - piórkowy ( 2 szt.)

zakładany koszt zestawu z projektu – 25.000,00 zł

1. laptop (1 szt.) - 3.874,50 zł brutto - KOMBIT PLUS spółka zo.o sp.k

2. tablet graficzny piórkowy (1 szt.) - 984,00 zł brutto - INVAR PC MEDIA sp.zo.o

3. monitor interaktywny (1szt.) - 6.800,00 zł brutto - PROJEKCJA spółka zo.o

4. mobilny stojak (1szt.) - 3.499,00 zł brutto - EDUMAX Dawid Dzierla 

5. laptop (2szt.) - 6.150,00 zł brutto - KOMBIT PLUS spółka zo.o sp.k

6. tablet graficzny piórkowy (1 szt.) - 1.000,00 zł brutto - INVAR PC MEDIA sp.zo.o

rzeczywisty koszt zestawu razem poz. od 1 do 6 - 22.307,50 zł brutto

 

Planowany koszt razem - ogółem: 75.000,00 zł

 

Rzeczywisty koszt razem - ogólem: 74.923,33 zł brutto

I. - 22.307,51 zł brutto

II. - 20.323,51 zł brutto

III. - 9.984,78 zł brutto

IV. - 22.307,50 zł brutto

Dofinansowanie 70% = 52.446,33 zł brutto

Wkłąd własny powiatu 30% = 22.477,00 zł brutto

 

Pomoce dydaktyczne zostały przekazane do szkół na wyposażenie istniejących pracowni:

  1. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 584/2021 z dnia 29.10.2021 - przek. zest. od badań wody I 1 szt. do I LO Turek
  2. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 585/2021 z dnia 29.10.2021 - przek. zest. od badań wody II 1 szt. do I LO Turek
  3. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 600/2021 z dnia 18.11.2021 - przek. laptopów 3 szt. dla I LO, ZST i ZSR CKP
  4. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 605/2021 z dnia 25.11.2021 - przek. tabl. graficz.piórk. 2 szt. dla ZST i ZSR CKP
  5. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 624/2021 z dnia 20.12.2021 - przek. laptopów 6 szt. dla ZST i ZSR CKP
  6. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 634/2021 z dnia 27.12.2021 - przek. monit. interakt. 3 szt. dla ZST i ZSR CKP
  7. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 633/2021 z dnia 27.12.2021 - przek. stoj. mob. elektr. 3 szt. dla ZST i ZSR CKP
  8. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 631/2021 z dnia 27.12.2021 - przek. zest. do bad. wody 3 szt. dla ZST i ZSR CKP
  9. Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 632/2021 z dnia 27.12.2021 - przek. tabl. graficz. piór. 2 szt. dla ZST i ZSR CKP

 

 

Etapy realizacji

2022.05.25 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.05.13 Promocja - facebook @tureknetpl
2022.05.11 Promocja - facebook @zsrckpkaczkisrednie
2022.03.11 Promocja - facebook@wfosgw.poznan
2022.02.15 Promocja - www.turek.net.pl
2022.02.14 Promocja - www.wielkopolska.tv
2022.02.14 Promocja - facebook @powiatturek
2022.02.14 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.02.14 Promocja - www.iturek.net
2022.01.24 Przesłanie rozliczenia końcowego do WFOŚiGW w Poznaniu
2021.12.27 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 631/2021 z dnia 27.12.2021 roku - przekazanie walizek z odczynnikami do badania jakości wody 3 szt. po 1 szt. dla I LO, ZST i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2021.12.27 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 632/2021 z dnia 27.12.2021 roku - przekazanie tabletów graficznych piórkowych 2 szt. po 1 szt. dla ZST i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2021.12.27 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 633/2021 z dnia 27.12.2021 roku - przekazanie stojaków mobilnych do monitorów interaktywnych 3 szt. po 1 szt. dla I LO, ZST i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2021.12.27 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 634/2021 z dnia 27.12.2021 roku - przekazanie monitorów interaktywnych 3 szt. po 1 szt. dla I LO, ZST i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2021.12.21 Podpisanie protokołu odbioru z firmą INVAR PC MEDIA" Spółka z o.o. - dostawa tabletów graficznych piórkowych 2 szt. dla ZST i ZSR
2021.12.20 Podpisanie protokołów odbioru z firmą EDUMAX Dawid Dzierla - dostawa 3 szt. stojaków mobilnych elektrycznych dla I LO, ZST i ZSR
2021.12.20 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 624/2021 z dnia 20.12.2021 roku - przekazanie laptopów 6 szt. po 2 szt. dla I LO, ZST i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2021.12.20 Podpisanie umowy firma INVAR PC MEDIA" Spółka z o.o. - dostawa tabletów graficznych piórkowych 2 szt. dla ZST i ZSR
2021.12.18 Podpisanie protokołu odbioru z firmą FPN spółka zo,o - dostawa walizek z odczynnikami 3 szt. do badania jakości wody - dla ILO,ZST,ZSR
2021.12.16 Podpisanie protokołu odbioru z firmą PROJEKCJA sp.zo.o z Wrocławia - dostawa 3 szt. monitorów interaktywnych dla I LO, ZST i ZSR
2021.12.16 Podpisanie umowy z firmą EDUMAX Dawid Dzierla - dostawa 3 szt. stojaków mobilnych elektrycznych dla I LO, ZST i ZSR
2021.12.14 Podpisanie umowy z firmą PROJEKCJA sp.zo.o z Wrocławia - dostawa 3 szt. monitorów interaktywnych dla I LO, ZST i ZSR
2021.12.08 Podpisanie protokołów odbioru - firma KOMBIT PLUS spółka zo.o Sp. k. - dostawa laptopów 6 szt. po 2 szt. dla I LO, ZST i ZSR
2021.11.25 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 605/2021 z dnia 25.11.2021 roku - przekazanie tabletów graficznych piórkowych 2 szt. do ZST i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2021.11.22 Podpisanie umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu nr 13254/U/400/577/2021
2021.11.18 Ponowne wszczęcie postępowania - dostawa monitorów interaktywnych i stojaków mobilnych 3 szt. dla I LO, ZST i ZSR CKP
2021.11.18 Unieważnienie postępowania - dostawa monitorów interaktywnych i stojaków mobilnych 3 szt. dla I LO, ZST i ZSR CKP
2021.11.18 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 600/2021 z dnia 18.11.2021 roku - przekazanie laptopów 3 szt. do I LO, ZST i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2021.11.16 Podpisanie protokołów odbioru firma INVAR PC MEDIA" Spółka z o.o. - dostawa tabletów graficznych piórkowych 2 szt. dla ZST i ZSR
2021.11.15 Pismo WFOŚiGW w Poznaniu o akceptacji Zarządu i przyznaniu dotacji
2021.11.09 Odmowa podpisania umowy firma INVAR PC MEDIA" Spółka z o.o. - dostawa monitor interaktywny + stojak mobilny 3 szt. dla I LO, ZST i ZSR
2021.11.08 Podpisanie protokołów odbioru - firma KOMBIT PLUS spółka zo.o Sp. k. - dostawa laptopów 3 szt. dla I LO, ZST i ZSR
2021.10.29 Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 584 i 585/2021 z dnia 29.10.2021 roku - przekazanie walizek z odczynnikami 2 szt. do I LO,
2021.10.28 Podpisanie umowy firma INVAR PC MEDIA" Spółka z o.o. - dostawa tabletów graficznych piórkowych 2 szt. dla ZST i ZSR
2021.10.28 Podpisanie umowy firma KOMBIT PLUS spółka zo.o Sp. k. - dostawa laptopów 3 szt. dla I LO, ZST i ZSR
2021.10.14 Dostawa 1 szt. dot. zakupu walizek z odczynnikami dla I LO Turek na wyposażenie istniejącej pracowni biologicznej - PHU LEGRAND Katarzyna Nakoneczna - Kwartnik
2021.10.06 Dostawa 1 szt. dot. zakupu walizek z odczynnikami dla I LO Turek na wyposażenie istniejącej pracowni biologicznej - Fabryka Pomocy Naukowych spółka zo.o
2021.10.05 Zamówienia 2 szt. dot. zakupu walizek z odczynnikami dla I LO Turek na wyposażenie istniejącej pracowni biologicznej
2021.10.04 Promocja - iturek.net
2021.10.01 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.10.01 Promocja - facebook @powiatturek
2021.09.30 Ogłoszenie o zamówieniu - zakup pomocy dydaktycznych - sprzęt komputerowy dla I LO, ZST i ZSR
2021.09.27 Przeslanie pisma do WFOŚiGW - uzupełnienie wymaganych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
2021.09.22 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Tureckiego - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na realizację zdania
2021.09.09 Zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - w sprawie obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
2021.09.09 Zaświadczenie WIOŚ w Poznaniu - w sprawie wywiązywania się z obowiązku uiszczania administracyjnych kar pieniężnych
2021.09.02 Pismo WFOŚiGW w Poznaniu o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji - 52.500,00 zł
2021.06.08 Złożenie korekty wniosku do WFOŚ w Poznaniu
2021.05.12 Złożenie wniosku do WFOŚ w Poznaniu

Galeria zdjęć