Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Starostwie Powiatowym w Turku zastało utworzone Zarządzeniem Nr 96/2018 Starosty Tureckiego z dnia 27.11.2018 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Turku.

PCZK, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku funkcjonuje w ramach Wydziału Organizacyjnego.

Do zadań PCZK należy w szczególności:

  1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
  3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
  4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
  6. dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.
  7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Na potrzeby zarządzania kryzysowego PCZK pracuje:

  1. W trybie zwyczajnym – zapewniając wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (monitoring); w godzinach pracy Starostwa obsługę PCZK zapewniają pracownicy Wydziału Organizacyjnego w Turku; po godzinach pracy Starostwa obsługę PCZK zapewniają wyznaczone przez Starostę osoby na dyżurach (tzw. dyżurach domowych) przy służbowym telefonie komórkowym.
  2. W trybie alarmowym – w przypadku wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej; całodobową obsługę PCZK zapewniają pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku.
  3. W trybie nadzwyczajnym – w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku podwyższania stanów gotowości obronnej państwa; całodobową obsługę PCZK zapewniają pracownicy Starostwa Powiatowego w Turku.