Stan kolejek w Wydziale Komunikacji
Kolejka Ilość biletów oczkujących Numer aktualnego biletu Numer ostatniego biletu
A Rejestracja pojazdów, wtóniki, wyrejestrowania 5 50 55
B Odbiór, zwrot zatrzymanych dowodów, wpisy hak, gaz, L 38 1 39
C Prawa Jazdy 2 27 29
AI Rejestracja Internetowa pojazdów 0 0 0
CI Prawa Jazdy www 0 1 1
G Zgłoszenie zbycia i naibycia pojazdów 15 0 15