Wydział Organizacyjny

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwienie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników. W ramach wydziału funkcjonuje Biuro Rady dla sprawnego funkcjonowania Rady Powiatu. Realizuje również zadanie w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony zdrowia oraz ochrony informacji niejawnych. Do zadań Wydziału organizacyjnego należy też promaocja Powiatu Tureckiego.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
organizacyjny@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Aleksandra Kocańska Naczelnik Wydziału tel.: 632223222
Aleksandra Soszyńska Administrative assistance 3
Karol Ignaczak Młodszy referent ds. administracyjnych 3
Violetta Zlotosch Junior clerk 3
Piotr Kozanecki Administrative assistance
Agata Oblizajek Administrative assistance
Monika Klimczak Referent ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu 203 tel.: 632223215
Wioletta Kosiciarz Starszy inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu 226 tel.: 632223203
Magdalena Krucka Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223211
Ewa Graczyk Referent ds. budownictwa i rejestrów 11 tel.: 632223265
Bogumił Siwek Referent ds. administracyjnych i kancelaryjnych 11 tel.: 632223218
Maciej Konieczny Clerk for office matters and administrative service 11 tel.: 632223218
Robert Wojdyła Informatyk urzędu 6a tel.: 632223207
Jarosław Balew Computer specialist 6a tel.: 632223206
Aleksander Mijalski Kierowca 13a
Witold Podleśny Economic worker 13a tel.: 632223247
Bogumiła Janczak Economic worker 15 tel.: 632223216
Irena Tasarz Economic worker 15 tel.: 632223216
Renata Lasota Economic worker 15 tel.: 632223216
Ilona Smolińska Economic worker 15 tel.: 632223247
Dorota Łuczak Junior clerk 225