Wydział Organizacyjny

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwienie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników. W ramach wydziału funkcjonuje Biuro Rady dla sprawnego funkcjonowania Rady Powiatu. Realizuje również zadanie w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony zdrowia oraz ochrony informacji niejawnych. Do zadań Wydziału organizacyjnego należy też promaocja Powiatu Tureckiego.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
organizacyjny@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Aleksandra Kocańska Kierownik referatu ds. administracyjnych i zarządzania kryzysowego 13a tel.: 632223222
Aleksandra Soszyńska Administrative assistance 3
Karol Ignaczak Młodszy referent ds. administracyjnych 3
Sylwin Donart Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 13c
Violetta Zlotosch Junior clerk 3
Piotr Kozanecki Administrative assistance
Kinga Bryl Referent ds. administracyjnych
Agata Oblizajek Administrative assistance
Sylwia Kuśmirek Inspektor ds. administracyjnych 3 tel.: 632223353
Wioletta Kosiciarz Starszy inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu 226 tel.: 632223203
Henryka Rabęda Główny Specjalista ds. kadr 231a tel.: 632223212
Halina Tylki Starszy inspektor ds. płac 231 tel.: 632223235
Magdalena Mączka Referent ds. rozliczania wynagrodzeń 231 tel.: 632223229
Bogumił Siwek Referent ds. administracyjnych i kancelaryjnych 11 tel.: 632223218
Maciej Konieczny Clerk for office matters and administrative service 11 tel.: 632223218
Robert Wojdyła Informatyk urzędu 6a tel.: 632223207
Jarosław Balew Computer specialist 6a tel.: 632223206
Anna Nowicka Główny Specjalista ds. promocji 5 tel.: 632223227
Patrycja Pawlaczyk Inspector for promoting 4 tel.: 632223208
Michał Jarek Powiatowy Doradca Klimatyczny 223 tel.: 632223225
Małgorzata Matusiak Starszy inspektor ds. obronnych 13a tel.: 632223251
Anna Grosicka Specjalista ds. administracyjnych i archiwum zakładowego 13d tel.: 632223268
Anna Olszewska-Krawczyk Inspector for crisis management and civil defense 13d tel.: 632223254
Aleksander Mijalski Kierowca 13a tel.: 632223216
Witold Podleśny Economic worker 13a tel.: 632223247
Bogumiła Janczak Economic worker 15 tel.: 632223216
Irena Tasarz Economic worker 15 tel.: 632223216
Renata Lasota Economic worker 15 tel.: 632223216
Ilona Smolińska Economic worker 15 tel.: 632223247
Krzysztof Matczak OHS specialist 225
Dorota Łuczak Junior clerk 225