Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024
Cel projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
9 154 966.30 PLN
Wartość dofinansowania
7 323 973.03 PLN - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024
Procent dofinansowania
80% - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2024)
oraz poddziałania:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024
Lata realizacji
2024 - 2024

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024

dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na rok 2024
złożył 9 zadań inwestycyjnych:

Zadanie nr 1

Remont drogi powiatowej 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice

na odcinku Marcjanów – Nowy Świat.
Całkowity koszt inwestycji: 2 079 715,39 zł

Zadanie nr 2 

Remont drogi powiatowej 4497P Przykona – Dobra

na odcinku Przykona – Bądków Pierwszy.
Całkowity koszt inwestycji: 2 876 648,99 zł

Zadanie nr 3

Remont drogi powiatowej 4478P Chylin – Grzymiszew

na odcinku Tarnowski Młyn – Ruda.
Całkowity koszt inwestycji: 2 728 295,00 zł

Zadanie nr 4

Remont drogi powiatowej 4505P Wygoda – Miłkowice

na odcinku Wygoda – Miłkowice.
Całkowity koszt inwestycji:
 3 590 903,84 zł

Zadanie nr 5

Remont drogi powiatowej 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice

na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice.
Całkowity koszt inwestycji: 6 440 486,66 zł


Zadanie nr 6

Remont drogi powiatowej 4535P ul. Poduchowne w Turku.
Całkowity koszt inwestycji: 525 662,78 zł


Zadanie nr 7

Remont drogi powiatowej 4515P ul. Milewskiego w Turku.
Całkowity koszt inwestycji: 1 133 957,32 zł


Zadanie nr 8

Przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków-Kowale Pańskie – odcinek I w m. Grąbków.
Całkowity koszt inwestycji: 2 714 479,64 zł

Zadanie nr 9

Przebudowa drogi powiatowej 4478P wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew.
Całkowity koszt inwestycji: 441 109,84 zł

 

Wyniki naboru - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024
Dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie
lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych

 

Zadanie nr 1

Remont drogi powiatowej 4500P Kaczki Mostowe-Wietchinin-Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe-Wietchinin-Mikulice

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 12.117/24 z dnia 08 lutego 2024 roku

Całkowita wartość zadania: 6.440.486,66 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 5.152.389,32 zł brutto

Kwota środków własnych: 20% - 1.288.097,34  zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 20 listy podstawowej zatwierdzającej 

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 11/2024 zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 roku

Wykonawca: Trans - Spili spółka z o. o.
Wartość umowy: 4.443.999,74 zł brutto 
Termin wykonania: 200 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 21 października 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe
 • usunięcie warstwy ziemiiurodzajnej (Humusu)
 • roboty ziemne
 • koryta, podbudowy
 • nakładka z betonu asfaltowego - konstrukcja nawierzchnii
 • pobocza drogowe
 • roboty wykończeniowe

Aneks NR 1 z dnia 06.05.2024 r.

Całkowita wartość zadania: 4.445.999,74 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 3.556.799,79 zł brutto

Kwota środków własnych: 20% - 889.199,95 zł brutto

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie-odcinek I w m. Grąbków

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 12.118/24 z dnia 08 lutego 2024 roku

Całkowita wartość zadania: 2.714.479,64 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 2.171.583,71 zł brutto

Kwota środków własnych: 20% - 542.895,93 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 30 listy podstawowej zatwierdzającej 

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 06/2024 zawarta w dniu 14 marca 2024 roku

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka Akcyjna w Kaliszu
Wartość umowy: 2.575.120,29 zł brutto 
Termin wykonania: 200 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 30 września 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty przygotowawcze
 • cięcie pielęgnacyjne-podkrzesanie krzewów
 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • przebudowa przepustów drogowych
 • poserzenie jezdni
 • roboty nawierzchniowe
 • zjazdy nawierznia asfaltowa
 • zjazdy na pola
 • nawierzchnie brukarskie
 • roboty wykończeniowe
 • oznakowanie pionowe, poziome
 • inwentarycaja podwykonawcza

Aneks NR 1 z dnia 09.04.2024 r.

Całkowita wartość zadania: 2.577.120,29 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 2.061.696,23 zł brutto

Kwota środków własnych: 20% - 515.424,06 zł brutto

Etapy realizacji