Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023
Cel projektu
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
3 052 288.39 PLN
Wartość dofinansowania
2 991 242.62 PLN - Polski Ład edycja nr 3 PGR - 2022
Procent dofinansowania
98% - Polski Ład edycja nr 3 PGR - 2022
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022 (https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-3)
oraz poddziałania:
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022 - Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
Lata realizacji
2022 - 2023

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja nr 3 PGR - 2022

Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 3/2021 PGR.

Na liście zadań pozytywnie rozpatrzonych - wniosków przyjętych do realizacji znalazły się dwa zadania inwestycyjne złożone przez Powiat Turecki:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny

Przewidywana wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 40.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.960.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 40.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Przewidywana wartość inwestycji: 1.052.288,39 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 21.045,77 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 1.052.288,39 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.031.242,62 zł brutto

Kwota udziału własnego: 21.045,77 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

 

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Zgodnie z regulaminem naboru ogłoszonego przez BGK:

- BGK udziela Wstępnej promesy Wnioskodawcom, których Wnioski o dofinansowanie zostały

   wskazane w liście

- wstępna promesa udzielana jest przez BGK w formie elektronicznej jest dokumentem

  udostępnianym Wnioskodawcom w Aplikacji

 

W dniu 03 sierpnia 2022 roku w aplikacji dedykowanej programowi wygenerowały się wstępne promesy w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu nr 3/2022 PGR.

 

 

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny

Wstępna promesa nr Edycja3/2021/276/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.960.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 40.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZDP w Turku - 10 października 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00384558/01 z dnia 2022-10-10

2. Oświadczenie do BGK z dnia 11.10.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 10.10.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XLIII/290/2022 z dnia 31.08.2022 roku - 40.000,00 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 23 listopada 2022 roku

5. Promesa nr Edycja3PGR/2021/276/PolskiLad  z dnia 24.11.2022 r - kwota promesy: 1.960.000,00 zł co st. 89,89% wart. inwestycji

6. Umowa z Wyk. zadania z dnia 25 listop. 2022 r - ZBD Henryk Mocny, - kw. z umowy: 2.180.412,19 zł brutto

7. Wkład własny: 220.412,19 zł brutto co stanowi: 10,11% wart. inwestycji

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 290 dni tj. 11 września 2023 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia 28.11.2022 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 25.11.2022

10. Terrmin odbioru końcowego zadania: .... 2023 roku

11. Zapałata wykonawcy środków wkładu własnego w dniu ... 2023 roku - kwota wypłaconych środków wykonawcy .... zł 

12. Wniosek o wypłątę z promesy do BGK z dnia ... 2023 roku - kwota wnioskowana: .... zł brutto

13. Wpływ środków z promesy BGK w dniu ... 2023 roku - kwota przelanych środków: ..... zł brutto

14. Zapałata wykonawcy środków z promesy BGK w dniu .... 2023 r - kwota wypłaconych środków wyk. .... zł 

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wstępna promesa nr Edycja3/2021/209/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 1.052.288,39 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.031.242,62 zł brutto

Kwota udziału własnego: 21.045,77 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZDP w Turku - 08 września 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00339324/01 z dnia 2022-09-08

2. Oświadczenie do BGK z dnia 09.09.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 08.09.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XLIII/290/2022 z dnia 31.08.2022 roku - 21.045,77 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 19 października 2022 roku

5. Promesa nr Edycja03PGR/2021/209/PolskiLad  z dnia 19.10.2022 r - kw. pr: 1.031.242,62 zł co sta. 90,91% wart. inwest.

6. Umowa z Wyk. zadania z dnia 26 paźdz. 2022 r - Grzegorz Juszczak KON - BRUK - kw. z umowy: 1.131.353,11 zł brutto

7. Wkład własny: 103.110,49 zł brutto co stanowi: 9,09% wart. inwestycji

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 300 dni tj. 22 sierpnia 2023 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia 27.10.2022 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 26.10.2022

10. Terrmin odbioru końcowego zadania: .... 2023 roku

11. Zapałata wykonawcy śrddków wkłądu własnego w dniu ... 2023 roku - kwota wypłaconych środków wykonawcy .... zł 

12. Wniosek o wypłątę z promesy do BGK z dnia ... 2023 roku - kwota wnioskowana: .... zł brutto

13. Wpływ środków z promesy BGK w dniu ... 2023 roku - kwota przelanych środków: ..... zł brutto

14. Zapałata wykonawcy środków z promesy BGK w dniu .... 2023 r - kwota wypłaconych środków wyk. .... zł 

 

 

 

Etapy realizacji

2022.11.28 Promocja - www.iturek.net - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.11.28 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą ZBD Henryk Mocny - wartość podpisanej umowy: 2.180.412,19 zł brutto - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek
2022.11.25 Promocja - facebook @zdpturekpl - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.11.25 Promocja - facebook @powiatturekpl - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.11.25 Promocja - www.powiat.turek.pl - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.11.25 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą Zakład Budownictwa Drogowego Henryk Mocny - wartość podpisanej umowy: 2.180.412,19 zł brutto - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.11.24 Otrzymanie promesy od BGK NR Edycja3PGR/2021/276/PolskiLad z dnia 24.11.2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny - kwota promesy - 1.960.000,00 zł (89,89%)
2022.11.23 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.11.17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.10.28 Promocja - www.turek.net.pl - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.28 Promocja - www.iturek.net - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.27 Promocja - facebook @powiatturekpl - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.27 Promocja - facebook @zdpturekpl - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.27 Promocja - www.powiat.turek.pl - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.27 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą KON - BRUK Grzegorz Juszczak wartość podpisanej umowy: 1.134.353,11 zł brutto - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.26 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą KON - BRUK Grzegorz Juszczak wartość podpisanej umowy: 1.134.353,11 zł brutto - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.19 Otrzymanie promesy od BGK Edycja3PGR/2021/209.PolskiLad z dnia 19.10.2022 - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kwota promesy - 1.031.242,62 zł (90,91%)
2022.10.19 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.10.11 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.10.10 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00384558/01 z dnia 2022-10-10
2022.09.09 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.09.08 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00339324/01 z dnia 2022-09-08
2022.08.31 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLIII/290/2022 z dnia 31.08.2022 - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - 21.045,77 zł brutto
2022.08.31 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLIII/290/2022 z dnia 31.08.2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny - 40.000,00 zł brutto
2022.08.03 Wygenerowanie się wstępnych promes w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 3/2021 - 2 wnioski
2022.08.03 Wstępna promesa nr Edycja3/2021/209/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.08.03 Wstępna promesa nr Edycja3/2021/276/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.07.18 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.07.14 Promocja - www.iturek.net
2022.07.14 Ogłoszenie wyników naboru edycji nr 3 PGR - Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
2022.07.14 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.07.14 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 3 PGR - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 3 PGR - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny

Galeria zdjęć