Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023
Cel projektu
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
3 052 288.39 PLN
Wartość dofinansowania
2 991 242.62 PLN - Polski Ład edycja nr 3 PGR - 2022
Procent dofinansowania
98% - Polski Ład edycja nr 3 PGR - 2022
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022 (https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-3)
oraz poddziałania:
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022 - Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
Lata realizacji
2022 - 2023

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja nr 3 PGR - 2022

Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 3/2021 PGR.

Na liście zadań pozytywnie rozpatrzonych - wniosków przyjętych do realizacji znalazły się dwa zadania inwestycyjne złożone przez Powiat Turecki:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny

Przewidywana wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 40.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.960.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 40.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Przewidywana wartość inwestycji: 1.052.288,39 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 21.045,77 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 1.052.288,39 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.031.242,62 zł brutto

Kwota udziału własnego: 21.045,77 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

 

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Zgodnie z regulaminem naboru ogłoszonego przez BGK:

- BGK udziela Wstępnej promesy Wnioskodawcom, których Wnioski o dofinansowanie zostały

   wskazane w liście

- wstępna promesa udzielana jest przez BGK w formie elektronicznej jest dokumentem

  udostępnianym Wnioskodawcom w Aplikacji

 

W dniu ... lipca 2022 roku w aplikacji dedykowanej programowi wygenerowały się wstępne promesy w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu nr 3/2022 PGR.

 

 

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny

Wstępna promesa nr Edycja3/2021/276/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.960.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 40.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZDP w Turku - ....... 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP ....... z dnia 2022-..-..

2. Oświadczenie do BGK z dnia --.--.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu --.--.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XL--/---/2022 z dnia --.08.2022 roku - 40.000,00 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - .... 2022 roku

5. Promesa nr 03/2022/----/PolskiLad  z dnia ....... 2022 roku - kwota promesy: ......... zł co stanowi 98% wart. inwestycji

 

 

Zadanie nr 2

Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Wstępna promesa nr Edycja3/2021/209/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 1.052.288,39 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 1.031.242,62 zł brutto

Kwota udziału własnego: 21.045,77 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZDP w Turku - ....... 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP ....... z dnia 2022-..-..

2. Oświadczenie do BGK z dnia --.--.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu --.--.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XL--/---/2022 z dnia --.08.2022 roku - 21.045,77 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - .... 2022 roku

5. Promesa nr 03/2022/----/PolskiLad  z dnia ....... 2022 roku - kwota promesy: ......... zł co stanowi 98% wart. inwestycji

 

 

 

Etapy realizacji

2022.09.05 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.09.05 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.08.31 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.08.31 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.08.29 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr .... a dnia .... - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.08.29 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr .... z dnia ... - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.08.03 Wygenerowanie się wstępnych promes w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 3/2021 - 2 wnioski
2022.08.03 Wstępna promesa nr Edycja3/2021/209/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.08.03 Wstępna promesa nr Edycja3/2021/276/PolskiLad z dnia 03 sierpnia 2022 roku - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny
2022.07.18 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.07.14 Promocja - www.iturek.net
2022.07.14 Ogłoszenie wyników naboru edycji nr 3 PGR - Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
2022.07.14 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.07.14 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 3 PGR - Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 3 PGR - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny

Galeria zdjęć