Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew 2023

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew 2023
Cel projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
3 734 335.46 PLN
Wartość dofinansowania
2 987 468.36 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD 2023 - RFRD 2023
Lata realizacji
2023 - 2023

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg - edycja 2023 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew"

 

Kwalifikowana wartość zadania: 3.734.335,46 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 2.987.468,36 zł brutto

Kwota środków własnych: 746.867,10 zł brutto

Termin realizacji zadania: 01.2023 – 11.2023

Pozycja nr 21 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Przebudowa drogi powiatowej Dobrskiej w Turku obejmuje swoim zakresem:

 • roboty pomiarowe i przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne, podbudowy
 • roboty montażowe
 • krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy
 • odtworzenie nawierzchni
 • roboty wykończeniowe
 • oznakowanie poziome, pionowe
 • regujacje pionową studni i studzienek
 • roboty wykończeniowe

Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 12.29/23 z dnia 22 maja 2023 roku

Aneks NR 1 z dnia 18.07.2023 r

 

Wykonawca zadania: M.K STELLA Konrad Marek

- wartośc umowy na roboty budowlane nr 10/2023 z dnia 05 maja 2023 roku: 4 098 954,19 zł brutto

- termin wykonania: 180 dni od daty podpisania umowy (tj. 23 października 2023 roku)

 

 

 

Etapy realizacji