2022.03.15

Informacje dot. usług Powiatowego Urzędu Pracy w Turku świadczonych również dla obywateli Ukrainy

I Pomoc w poszukiwaniu pracy

Bez konieczności rejestracji obywatel Ukrainy może skorzystać z:

  • pośrednictwa pracy
  • poradnictwa zawodowego
  • informacji o możliwościach poszukiwania pracy
  • informacji o zatrudnianiu cudzoziemców                                                                                                                                   

 II Zgłaszanie ofert pracy

Tel. 63 280 23 62

       63 280 23 64

e-mail: potu@praca.gov.pl,

www.praca.gov.pl

 

III. Zatrudnianie cudzoziemców

Pracodawcy zatrudniający obywateli Ukrainy legalnie przebywających na terenie Polski są jedynie zobowiązani do powiadomienia powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy za pośrednictwem platformy praca.gov.pl

Tel. 63 280 23 83

IV. Rejestracja cudzoziemca jako osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

Tel. 63 280 23 61

       63 280 23 79

      

 

 

 

Zdjęcia