Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów
Cel projektu
Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 364 331.11 PLN
Wartość dofinansowania
1 891 464.88 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 - Państwowy fundusz celowy
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 - Państwowy fundusz celowy
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 - który jest Państwowym Funduszem Celowym (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2023 - Państwowy Fundusz Celowy - RFRD edycja 2023 - Państwowy Fundusz Celowy
Lata realizacji
2023 - 2023

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg na 2023 rok - Państwowy Fundusz Celowy

 

 

Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów

 

Całkowita wartość inwestycji:  2 364 331,11 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 2 364 331,11 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 1 891 464,88  zł brutto

Kwota środków własnych: 472 866,23 zł brutto

Termin realizacji zadania: 11.2023

Pozycja nr 8 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Etapy realizacji