Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów
Cel projektu
Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
1 591 716.33 PLN
Wartość dofinansowania
1 273 373.06 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2023 - RFRD edycja 2023
Lata realizacji
2023 - 2023

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg na 2023 rok

 

Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów

Pozycja nr 8 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

Przebudowa ulicy powiatowej na odcinku Skarżyn-Marcjanów obejmuje swoim zakresem:

  • roboty przygotowawcze
  • roboty rozbiórkowe
  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  • roboty ziemne
  • nakładka z betonu asfatowego-konstrukcja nawierzchnio jezdni
  • pobocza drogowe
  • roboty wykończeniowe

 

Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 23.45/23 z dnia 30 października 2023 roku

Kwalifikowana wartość zadania: 1 591 716,33 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 1 273 373,06  zł brutto

Kwota środków własnych: 318 343,27 zł brutto

Termin realizacji zadania: 11.2023

 

Wykonawca zadania: EKO-BUD Firma Budowlana Usługowa spółka cywilna 
z siedzibą Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry

- wartość umowy na roboty budowlane nr 23/2023 z dnia 10 października 2023 roku: 1 660 236,17 zł brutto

- termin wykonania: 60 dni od daty podpisania umowy (tj. 09 grudnia 2023 roku)

- rozpoczęcie realizacji zadania: 11 października 2023 roku ( protokół przekazania placu budowy)

 

- odbiór końcowy protokół obioru końcowego: 20 grudnia 2023 roku
- wartość odebranych robót końcowa do zafakturowania: 1.590.589,53 zł brutto
- tablice informacyjne - 1.126,80 zł brutto

Etapy realizacji

Galeria zdjęć