Referat Kadr i Płac
None
Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Henryka Rabęda Kierownik Referatu Kadr i Płac - Główny Specjalista ds. Kadr 231a tel.: 632223212
Halina Tylki Starszy inspektor ds. rozliczania wynagrodzeń 231 tel.: 632223235
Magdalena Mączka Podinspektor ds. płac 231 tel.: 632223229
Sylwia Kuśmirek Inspektor ds. organizacji kadr i szkoleń 3 tel.: 632223353
Krzysztof Matczak OHS specialist 225