Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Jerzy Wesołowski
e-mail: konsument@powiat.turek.pl
Pokój nr 12, tel. 63 222 32 20
godz. przyjmowania interesantów pon.-pt. 8.00 - 14.00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów. Występuje do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw konsumentów oraz współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.