Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Tomasz Walczak
e-mail: rzecznik.konsumenta@turek.starostwo.gov.pl
Pokój nr 12, tel. +48 63 2223 220
Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek  09.30 - 15.30
wtorek            12.30 - 15.30
środa               07.30 - 15.30
czwartek         12.30 - 15.30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów. Występuje do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw konsumentów oraz współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.