Wydział Komunikacji

Załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób.

Opłat komunikacyjnych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Turku
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
nr konta 68 1090 1229 0000 0001 4918 4765
 
UWAGA!
Opłaty skarbowe należy dokonywać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urządu Miejskiego w Turku
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
nr konta 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji - Tel. +48 63 2223 365
 
Kierownik Referatu Uprawnień do Kierowania Pojazdami, Transportu Drogowego oraz Spraw Administracyjnych - Tel. +48 63 2223 380
 
Kontrola pojazdów i transportu - Tel. +48 63 2223 368
 
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i nadzoru nad szkoleniami kierowców - Tel. +48 63 2223 367
 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i wpisy HAK, GAZ, L. - Tel. +48 63 2223 370
 
Rejestracja pojazdów - Tel. +48 63 2223 376 lub 371/372/373/374
 
Korespondencja, potwierdzanie danych o pojazdach - Tel. +48 63 2223 375

 

Dowody wpłaty dotyczące praw jazdy prosimy przesyłać na adres e-mail: prawojazdy@powiat.turek.pl
Adres:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku
ul. Łąkowa 4
62-700 Turek
Godziny otwarcia:
Monday: 8 a.m. - 4:30 p.m.
Tuesday - Thursday: 8 a.m. - 2:30 p.m.
Friday: 8 a.m. - 1:30 p.m.
Adres e-mail:
komunikacja@powiat.turek.pl

Wnioski:

 1. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Pobierz:
  PDF 123.9 KB, DOC 17.1 KB
 2. Rejestracja nowego pojazdu lub pojazdu zakupionego na terytorium RP
  Pobierz:
  PDF 123.9 KB, DOC 17.1 KB
 3. Wyrejestrowanie pojazdu
  Pobierz:
  PDF 123.9 KB, DOC 17.1 KB
 4. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Pobierz:
  PDF 61.5 KB, DOC 15.0 KB
 5. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  Pobierz:
  PDF 60.3 KB, DOC 17.0 KB
  Naliczanie opłata:
  1. pozwolenie czasowe - 18,50 zł.,
  2. wtórnik dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł.,
  3. wtórnik karty pojazdu – 75,00 zł.

  Opłata ewidencyjna:

  • 0,50 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • 0,50 zł za wydanie pozwolenia czasowego,
  • 0,50 zł za wydawanie karty pojazdu.
 6. Zmiana adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, L, VAT, itp.)
  Pobierz:
  PDF 61.0 KB, DOC 16.0 KB
 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane
  Pobierz:
  PDF 60.7 KB, DOC 15.0 KB
  Opłata:
  17.00 zł
 8. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Pobierz:
  PDF 54.2 KB, DOC 12.7 KB
 9. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Pobierz:
  PDF 62.0 KB, DOC 31.5 KB
 10. Pełnomocnictwo do czynności związanych z rejestracją pojazdu
  Pobierz:
  PDF 127.2 KB
 11. Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
  Pobierz:
  PDF 92.8 KB, DOC 14.7 KB
 12. Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej
  Pobierz:
  PDF 131.2 KB, DOC 21.5 KB
 13. Wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu
  Pobierz:
  PDF 89.9 KB, DOC 25.5 KB
 14. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
  Pobierz:
  PDF 151.0 KB, DOC 25.5 KB
 15. Wniosek o wydanie prawa jazdy
  Pobierz:
  PDF 1.4 MB, PDF 158.5 KB, PDF 107.4 KB, PDF 120.8 KB
  Opłata:
  100.50 zł
  Naliczanie opłata:

  W tytule: opłata za prawo jazdy oraz imię i nazwisko sosby wnioskującej

 16. Oświadczenie o sprowadzeniu do Polski pojazdu bez tablic rejestracyjnych
  Pobierz:
  PDF 118.9 KB
 17. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Pobierz:
  PDF 168.4 KB
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Jarosław Michalski Naczelnik Wydziału 316
Tomasz Darul Główny specjalista 313 tel.: 632223365
Agnieszka Kowalczyk Inspektor 321
Karolina Gawlak Inspector 317
Barbara Walaszczyk Inspektor 324
Maria Jabłońska Inspektor 324
Beata Kacprzak Inspektor 324
Romeo Cwetkow Inspektor 324
Beata Nowaczyk Inspektor 325
Mirosław Urbanowicz Inspektor 324
Marek Walaszczyk Inspektor 326
Milena Krótkiewicz Inspektor 319
Justyna Krawczyk Referent 321
Alicja Chojecka Inspektor 315
Tomasz Kałużny Administrative assistance 326
Izabela Frątczak Administrative assistance 315
Lucyna Kusiak Administrative assistance 326
Joanna Pawlak Administrative assistance 324
Kinga Woźniak Administrative assistance 325
Andżelika Kowalczyk Junior clerk 319