2018.05.28

Wojska Obrony Terytorialnej

Czym będą Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły docelowo ok. 53 000 żołnierzy, których służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat (z możliwością jej przedłużenia).

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zakończono już formatowanie pierwszych pięciu brygad OT na ścianie wschodniej. Utworzenie kolejnych siedmiu jednostek (w tym w Wielkopolsce) zaplanowano na 2018 rok, natomiast ostateczne zakończenie formowania WOT, poprzez sformowanie ostatnich czterech brygad na ścianie zachodniej, zakończone zostanie w 2019 roku.

Pierwszeństwo w powołaniu do Terytorialnej Służby Wojskowej przysługuje:

  • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy w rejonie dyslokacji jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • byłym żołnierzom zawodowym;
  • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, którzy podpisali porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
  • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymen-talne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

WKU w Koninie ul. Hurtowa 1
Tel. 261 57 39 17; 261 57 39 19
konin.wku.wp.mil.pl

Filmy

Wojska Obrony Terytorialnej

Pliki

Linki