Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

ZSR CKP w Kaczkach Średnich jest szkołą z przeszło 50-cio letnią tradycją, zmieniającą swój charakter ze szkoły typowo rolniczej na zespół szkół kształcący w różnych zawodach. Szkoła kształci młodzież w technikum i liceum mundurowym (na podbudowie gimnazjum) oraz prowadzi kaształcenie dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Organizuje wiele staży zagranicznych dla uczniów (w ramach programów: ERASMUS +, Leonardo da Vinci oraz Comenius).

Adres:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 62
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632898410
faks.: 632898421
Adres e-mail:
sekretariat@zsrkaczki.edu.pl
Adres strony internetowej:
http://www.zsrkaczki.edu.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Elżbieta Karwacka Director tel.: 632898410