Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 - 2023

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 - 2023
Cel projektu
Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Grantodawca: Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
250 797.00 PLN
Wartość dofinansowania
250 797.00 PLN - dotacja - Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Procent dofinansowania
100% - dotacja - Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat)
oraz poddziałania:
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Lata realizacji
2022 - 2023

 

CYFROWY POWIAT - POWIAT TURECKI

 

Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Grantodawca:

Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

Cel projektu:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
 • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Zakres wniosku obejmował zakup i wykonanie:

 1. Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           18 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 90.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Zakup stacji roboczych komputerów AIO wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           10 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 50.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Zakup swithy (przełączników sieciowych) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           8 szt. x 5.000,00 zł./szt. = 40.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego

           Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego przez okres 1 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           100 szt. x 650,00 zł./szt. = 65.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku – 5.797,00 zł/szt.

           - rodzaj zamówienia: usługa

 

Wartość złożonego i zaakceptowanego grantu razem poz. 1-5 wynosi: 250.797,00 zł.

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Finansowanie zadania będzie odbywać się w formie zaliczki 100%, która zostanie przekazana w ciągu 40 roboczych od daty zawarcia umowy o powierzenie grantu. Maksymalna kwota dofinasowania przeznaczona dla Powiatu Tureckiego wynosi 250.797,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu (ale nie dłużej niż do dnia 31.10.2023 r.). 

 

Realizacja i rozliczenie grantu Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 - 2023:

 

 1. Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           - 18 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 90.000,00 zł

           - umowa nr ....

 1. Zakup stacji roboczych komputerów AIO wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           - 10 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 50.000,00 zł

           - umowa nr 

 1. Zakup swithy (przełączników sieciowych) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           - 8 szt. x 5.000,00 zł./szt. = 40.000,00 zł

           - umowa nr ...

 1. Zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego

           Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego przez okres 1 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           - 100 szt. x 650,00 zł./szt. = 65.000,00 zł

           - umow nr ...

 1. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku – 5.797,00 zł/szt.

           - umowa nr ...

 

Wartość rozliczenia końćowego grantu razem poz. 1-5 wynosi: 250.797,00 zł.

 

 

Etapy realizacji

2022.08.19 Podpisanie umowy o powierzenie grantu - Cyfrowy Powiat - kwota umowy 250.797.00 zł brutto
2022.08.11 Promocja - www.turek.net.pl
2022.08.10 Promocja - www.iturek.net
2022.08.10 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.08.10 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.08.01 Akceptacja złożonego wniosku - kwota wniosku 250.797,00 zł brutto
2022.07.29 Złożenie elektronicznego wniosku w ramach Projektu Grantowego Cyfrowy Powiat - kwota wniosku 250.797,00 zł brutto

Galeria zdjęć