Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny
Cel projektu
Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
360 194.55 PLN
Wartość dofinansowania
288 155.64 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD 2023 - RFRD 2023
Lata realizacji
2023 - 2023

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg na 2023 rok 

 

Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny

Pozycja nr 27 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Przebudowa ulicy powiatowej na odcinku Sarbice-Radyczyny obejmuje swoim zakresem:

  • roboty przygotowawcze
  • roboty rozbiórkowe
  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  • roboty ziemne
  • nakładka z betonu asfatowego-konstrukcja nawierzchnio jezdni
  • pobocza drogowe
  • roboty wykończeniowe

 

Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 23.46/23 z dnia 30 października 2023 roku

Kwalifikowana wartość zadania: 360 194,55 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 288 155,64 zł brutto

Kwota środków własnych: 72 038,91 zł brutto

Termin realizacji zadania: 11.2023

 

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych S.A
z siedzibą ulica Toruńska 200, 62-600 Koło

- wartość umowy na roboty budowlane nr 22/2023 z dnia 10 października 2023 roku: 383 347,95 zł brutto

- termin wykonania: 60 dni od daty podpisania umowy (tj. 09 grudnia 2023 roku)

 

- rozpoczęcie realizacji zadania: 11 października 2023 roku ( protokół przekazania placu budowy)

- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 27 październik 2023 roku ( protokół odbioru końcowego)

- zakończenie finansowe realizacji zadania: 5 grudnia 2023 roku 

 

- odbiór końcowy protokół obioru końcowego: 27 października 2023 roku
- wartość odebranych robót końcowa do zafakturowania: 359.067,75 zł brutto
- tablice informacyjne - 1.126,80 zł brutto

 

 

Etapy realizacji

Galeria zdjęć