Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny
Cel projektu
Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
418 565.94 PLN
Wartość dofinansowania
334 852.75 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 - Państwowy fundusz celowy
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 - Państwowy fundusz celowy
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 - który jest Państwowym Funduszem Celowym (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD 2023 - Państwowy Fundusz Celowy - RFRD 2023 - Państwowy Fundusz Celowy
Lata realizacji
2023 - 2023

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg na 2023 rok - Państwowy Fundusz Celowy

 

Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny

 

Całkowita wartość inwestycji:  418 565,94 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 418 565,94 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 334 852,75 zł brutto

Kwota środków własnych: 83 713,19 zł brutto

Termin realizacji zadania: 11.2023

Pozycja nr 27 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Etapy realizacji