Inwestycje
Data Rodzaj Nazwa Wartość
2015.01.01 Infrastruktura drogowa Remont mostu w Brudzewie 128,214.81 zł (Środki własne)
536,682.00 zł (Środki zewnętrzne)
664,896.810000000 zł (Suma)
2015.03.13 Edukacja i szkolnictwo Sala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych w Turku 5,024,658.00 zł (Środki własne)
1,212,800.00 zł (Środki zewnętrzne)
6,237,458 zł (Suma)
2015.07.15 Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Pęcherzew 120,000.00 zł (Środki własne)
2015.08.10 Edukacja i szkolnictwo Budowa łącznika w ZST w Turku 308,761.70 zł (Środki własne)
2016.07.01 Infrastruktura drogowa Remont ulicy Południowej w Turku 330,000.00 zł (Środki własne)
2016.08.03 Infrastruktura drogowa Przebudowa chodnika w Przykonie 100,000.00 zł (Środki własne)
100,000.00 zł (Środki zewnętrzne)
200,000 zł (Suma)
2016.08.31 Infrastruktura drogowa Remont drogi w miejscowości Targówka 200,000.00 zł (Środki własne)
2016.10.01 Opieka zdrowotna Zakup drzwi przeciwpożarowych dla SP ZOZ w Turku 15,000.00 zł (Środki własne)
2016.10.31 Infrastruktura drogowa Wybudowanie zatoki autobusowej w Piętnie 90,000.00 zł (Środki własne)
2016.11.30 Ochrona środowiska Wykonanie rejestru ruchów masowych ziemi 23,708.00 zł (Środki własne)
25,000.00 zł (Środki zewnętrzne)
48,708 zł (Suma)
2016.11.30 Ochrona środowiska Usuwanie azbestu z terenu powiatu tureckiego 105,942.00 zł (Środki własne)
200,000.00 zł (Środki zewnętrzne)
305,942 zł (Suma)
2016.12.01 Opieka zdrowotna Zakup radiografu cyfrowego 1,200,000.00 zł (Środki zewnętrzne)
2016.12.14 Infrastruktura drogowa Remont ulicy Tadeusza Kościuszki w Dobrej 180,000.00 zł (Środki własne)
2017.01.05 Infrastruktura drogowa Budowa chodnika w Skęczniewie 470,000.00 zł (Środki własne)
2017.01.19 Opieka zdrowotna Remont Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 3,964,044.00 zł (Środki własne)
Razem: 11,060,328.5100000 zł (Środki własne)
3,274,482 zł (Środki zewnętrzne)
14,334,810.5100000 zł (Suma)