2019.10.17

Zdrowie Psychiczne

Przewodnik informujący dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce „Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Tureckim”, opracowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8nbsp;lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017‑2022 (Dz.U. z 2017 r. poz 458), które nakłada na samorząd powiatowy przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa corocznie aktualizowanego przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przedstawiona publikacja ma za zadanie ułatwienie znalezienia instytucji wspierających aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, a także udzielenie wsparcia oraz pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Opracowanie zawiera adresy, kontakty przydatne zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom i bliskim szukających pomocy.

Kryzysownik

Zapraszam również do korzystania z „Kryzysownika”, stworzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”. W Kryzysowniku znajdą Państwo 10 sposobów dbania o siebie, pomysły dotyczące budowania relacji z dziećmi oraz krótkie wskazówki, jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz gdzie zwrócić się o pomoc.

Koordynator ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim

Zapraszam do korzystania z pomocy powołanego pierwszego w Polsce Koordynatora ds. zdrowia psychicznego. Z jego pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy naszego powiatu.

Funkcję Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w powiecie tureckim pełni  psycholog -  Pani Dżesika Gawron, pracująca w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" ul. Łąkowa 5A w Turku.  

Usługa została zaprojektowana we współpracy ze specjalistką ds. psychoprofilaktyki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Panią Annę Giżycką oraz z przedstawicielami gmin naszego powiatu.

Szczegółowe informacje oraz kontakt do Koordynatora znajdą Państwo na załączonym plakacie.