Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020
Cel projektu
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 990 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
2 990 000.00 PLN, w tym:
 • 800 000.00 PLN - Dotacja celowa z budżetu państwa - środki z ogólnej rezerwy budżetowej
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Turek
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Władysławów
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Przykona
 • 85 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Kawęczyn
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Dobra
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Miejskiej Turek
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Malanów
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Brudzew
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Tuliszków
 • 1 305 000.00 PLN - Środki Powiatu Tureckiego pozyskane z I puli Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
Procent dofinansowania
100%, w tym:
 • 27% - Dotacja celowa z budżetu państwa - środki z ogólnej rezerwy budżetowej
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Turek
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Władysławów
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Przykona
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Kawęczyn
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Dobra
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Miejskiej Turek
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Malanów
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Brudzew
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Tuliszków
 • 44% - Środki Powiatu Tureckiego pozyskane z I puli Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja celowa z budżetu państwa - środki z ogólnej rezerwy budżetowej (www.poznan.uw.gov.pl)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa 2021 - Budżet Państwa 2021
Lata realizacji
2020 - 2020

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020

 

Zakałdana (szacunkowa) wartość całkowita zadania 2.775.425,00 zł w tym: 

1. adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografi komputerowej 860.000,00 zł

2. zakup tomografu komputerowego 1.915.425,00

 

Zadanie finansowane jest z nw. środków: 

I. dotacji Gmin Powiatu Tureckiego - udzielenie pomocy finansowej - 885.000,00 zł

1. Gmina Brudzew - 100.000,00 zł

2. Gmina Przykona - 100.000,00 zł

3. Gmina Kawęczyn - 85.000,00 zł

4. Gmina Malanów - 100.000,00 zł

5. Gmina Władysławów - 100.000,00 zł

6. Gmina Dobra - 100.000,00 zł

7. Gmina Miejska Turek - 100.000,00 zł

8. Gm. Turek - 100.000,00 zł

9. Gm. Tuliszków - 100.000,00 zł

II. dotacji Wojewody Wielkopolskiego - dotacja celowa budżetu państwa - 800.000,00 zł

III. środków Powiatu Tureckiego - budżet powiatu - 1.305.000,00 zł

 

Zadanie obejmuje:

1. Prace przygotowawcze umożliwiające montaż i instalację urządzeń - adaptacja pomieszczeń.

Poza robotami budowlanymi i branżowymi będą wykonane sieci i instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracowni tomografii komputerowej.

Prace budowlane obejmują:

- demontaż i montaż stolarki okiennej,

- montaż rolet zewnętrznych,

- wyburzenie ścianek działowych,

- demontaż grzejników i kanałów wentylacyjnych,

- obudowa pionów instalacyjnych,

- wymianę pionów instalacji sanitarnej,

- demontaż i montaż parapetów,

- skucie starcie glazury i usunięcie starych powłok malarskich,

- skucie posadzek,

- budowę nowych ścianek działowych,

- obudowę pionów wentylacyjnych i sanitarnych,

- ułożenie instalacji wodno- kanalizacyjnej,

- montaż instalacji elektrycznej,

- montaż kratek grawitacyjnych i mechanicznych,

- wykonanie nowych posadzek, tynków pod malowanie,

- montaż rusztów systemowych i stropów podwieszanych,

- wyłożenie nowej glazury ,

- montaż umywalek, wc, ościeżnic drzwiowych i drzwi oraz drzwi ppoż.,

- układanie wykładzin posadzkowych,

- montaż okładzin ściennych,

- klejenie tapet,

- folowanie okien,

- montaż narożników, listew odbojowych, poręczy.

 

2. Zakup, dostawę i instalacje fabrycznie nowego tomografu komputerowego oraz dostawę wraz z instalacją niezbędnych

    urządzeń tj. konsoli operatorskiej i diagnostycznej wraz z oprogramowaniem, strzykawki automatycznej

    do podawania kontrastu.

 

Wykonawcą zadania jest firma:  SOLVE MEDICAL spółka zo.o, ul. Lewandowskiego 6/46, 15-124 Białystok

Wartośc podpisanej umowy pomiędzy SP ZOZ w Turku a firmą SOLVET MEDICAL sp.zo.o: 2.990.000,00 zł brutto 

Data podpisania umowy pomiędy SP ZOZ w Turku a firmą SOLVET MEDICAL sp.zo.o: 29 września 2020 roku

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 15 grudnia 2020 roku

Termin realizacji zadania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy: 21 grudnia 2020 roku

Termin zakończenia zadania: 21 grudnia 2020 roku

 

Wartość zakończonego zadania:  2.990.000,00 zł brutto

1. adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografi komputerowej:  713.482,41 zł

2. zakup, dostawa, montaż i instalacja tomografu komputerowego:  2.276.517,59 zł

 

Zadanie finansowano z nw. środków: 

I. dotacji Gmin Powiatu Tureckiego - udzielenie pomocy finansowej - 885.000,00 zł

1. Gmina Brudzew - 100.000,00 zł

2. Gmina Przykona - 100.000,00 zł

3. Gmina Kawęczyn - 85.000,00 zł

4. Gmina Malanów - 100.000,00 zł

5. Gmina Władysławów - 100.000,00 zł

6. Gmina Dobra - 100.000,00 zł

7. Gmina Miejska Turek - 100.000,00 zł

8. Gm. Turek - 100.000,00 zł

9. Gm. Tuliszków - 100.000,00 zł

II. dotacji Wojewody Wielkopolskiego - dotacja celowa budżetu państwa - 800.000,00 zł

III. środków Powiatu Tureckiego pozyskane z I puli Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - budżet powiatu - 1.305.000,00 zł

Wartość zakończonego zadania:  2.990.000,00 zł brutto

 

SP ZOZ w Turku w ramach rozliczenia dotacji otrzymanej od Powiatu Tureckiego przedstawiło dwie faktury:

 1. Faktura nr FS13/12/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku – wartość faktury: 713.482,41 zł brutto

         713.482,41 zł zapłacono z środków Powiatu Tureckiego pozyskanych

                                 w ramach I puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 1. Faktura nr FS16/12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku – wartość faktury: 2.276.517,59 zł brutto

         885.000,00 zł zapłacono z dotacji Gmin Powiatu Tureckiego

         800.000,00 zł zapłacono z dotacji Wojewody Wielkopolskiego

         591.517,59 zł zapłacono z środków Powiatu Tureckiego pozyskanych

                                 w ramach I puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 1. Razem wartość faktur 1+2: 2.990.000,00 zł brutto

 

 

Etapy realizacji

2021.03.12 Uroczyste otwarcie pracowni tomografu komputerowego w SP ZOZ w Turku
2021.03.12 Promocja - www.wielkopolska.tv
2021.03.12 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.03.12 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2021.03.12 Promocja - www.turek.net.pl
2021.03.12 Promocja - www.iturek.net
2021.03.02 Zatwierdzenie rozliczenia końcowego dotacji Wojewody Wielkopolskiego
2021.01.19 Rozliczenie dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 800.000,00 zł
2021.01.15 Rozliczenie dotacji z Gminami Powiatu Tureckiego - 885.000,00 zł
2020.12.30 Przekazanie przez Powiat Turecki środków dotacji dla SP ZOZ w Turku
2020.12.21 Zakończenie zadania - podpisanie protokołów odbioru końcowego przez SP ZOZ w Turku z wykonawcą firmą Solve Medical sp. z o.o.
2020.12.21 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Tuliszków - 100.000,00 zł
2020.12.14 Podpisanie przez SP ZOZ w Turku aneksu do umowy z wykonawcą firmą Solve Medical sp. z o.o.
2020.10.20 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Brudzew - 100.000,00 zł
2020.10.02 Podpisanie przez SP ZOZ w Turku protokołu przekazania terenu i placu budowy z wykonawcą firmą Solve Medical sp. z o.o.
2020.09.30 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.09.30 Promocja - www.turek.net.pl
2020.09.30 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.09.29 Podpisanie przez SP ZOZ w Turku umowy z wykonawcą firmą Solve Medical sp. z o.o.
2020.09.29 Promocja - www.iturek.net
2020.09.29 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.09.29 Promocja - tv.wielkopolska
2020.09.23 Podpisanie przez Powiat aneksu nr 2 - do umowy dotacji z SP ZOZ Turek - 2.990.000,00 zł
2020.09.11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym SP ZOZ w Turku
2020.08.31 Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym SP ZOZ w Turku - informacja z otwarcia ofert
2020.08.31 Podpisanie przez Powiat aneksu nr 1 - do umowy dotacji z SP ZOZ Turek - 2.775.425,00 zł
2020.08.21 Promocja - www.iturek.net
2020.08.21 Promocja - www.turek.net.pl
2020.08.21 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.08.20 Podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 800.000,00 zł
2020.07.29 Podpisanie umowy dotacji z M. Turek - 100.000,00 zł
2020.07.28 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Przykona - 100.000,00 zł
2020.07.24 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Malanów - 100.000,00 zł
2020.07.23 Wszczęcie postępowania przetargowego przez SP ZOZ w Turku - ogłoszenie o zamówieniu
2020.07.23 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Kawęczyn - 85.000,00 zł
2020.07.09 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.07.09 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.06.30 Podpisanie przez Powiat umowy dotacji z SP ZOZ Turek - 1.965.000,00 zł
2020.05.14 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Władysławów - 100.000,00 zł
2020.05.11 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Dobra - 100.000,00 zł
2020.05.08 Podpisanie aneksu nr 1 - do umowy dotacji z Gm. Turek - 100.000,00 zł
2020.03.27 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Turek - 100.000,00 zł

Galeria zdjęć