Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku jest placówką oświatową, merytorycznie podlegającą Kuratorium Oświaty, a organizacyjnie Starostwu Powiatowemu. Poradnia udziela: pomocy psychologicznej, pomocy pedagogicznej, pomocy logopedycznej.

Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku
Kościuszki 6
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632785073
faks.: 632892617
Adres e-mail:
sekretariat@ppp.turek.pl
Adres strony internetowej:
http://www.ppp.turek.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Barbara Piąstka-Dopieralska Director tel.: 632785073