Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021
Cel projektu
Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
16 763 798.44 PLN
Wartość dofinansowania
12 953 088.44 PLN - Polski Ład edycja I 2021
Procent dofinansowania
77% - Polski Ład edycja I 2021
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021 (https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie)
oraz poddziałania:
Polski Ład edycja I 2021 - Polski Ład edycja I 2021
Lata realizacji
2021 - 2023

 

POLSKI ŁAD - edycja I 2021

 

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021 złożył trzy zadania inwestycyjne:

 

Zadanie nr 1

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem

I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

 

Przewidywana wartość inwestycji: 8.201.930,64 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 3.381.977,58 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 41,23%

Kwota wnioskowanych środków: 4.819.953,06 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 30.07.2021

 

Uwaga:

Udział własny jest przewidywany z dotacji MKDNiS w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowe Sportowa Polska edycja 2021. Zadanie to zostało zakwalifikowane w I grupie do dofinasowania i znalazło się na liście zakwalifikowanych wniosków na pozycji nr 152. Termin realizacji wynikający z wniosku do MKDNiS to 01.03.2022 do 31.10.2023.

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary

 

Przewidywana wartość inwestycji: 4.356.958,10 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 217.847,91 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00%

Kwota wnioskowanych środków: 4.139.110,19 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 02.08.2021

 

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków

 

Przewidywana wartość inwestycji: 4.204.909,70 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 210.245,49 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00%

Kwota wnioskowanych środków: 3.994.664,21 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 03.08.2021

 

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021  - 25 pażdziernika 2021 roku

 

Wyniki naboru - Polski Ład I edycja

 

Zadanie nr 1

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I LO w Turku

Przyznane dofinansowanie: 4.819.953,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 3.381.977,64 zł brutto

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary

Przyznane dofinansowanie: 4.139.110,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 217.848,10 zł brutto

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków

Przyznane dofinansowanie: 3.994.664,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 210.245,70 zł brutto

 

W dniu 17 listopada 2021 roku w aplikacji dedykowanej programowi wygenerowały się wstępne promesy w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021.

Zgodnie z zapisami regulaminu naboru wstępna promesa stanowi dokument zawierający wstępne zapewnienie przyznania dofinansowania inwestycji, po spełnieniu warunków określonych w treści wstępnej promesy i regulaminu.

 

Zadanie nr 1

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Wstępna promesa nr 01/2021/7393/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

4.819.953,06 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 8.201.930,64 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 3.381.977,58 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 17.11.2021 roku

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary

Wstępna promesa nr 01/2021/7539/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

4.139.110,19 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 4.356.958,10 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 217.847,91 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 17.11.2021 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku - 30 listopada 2021 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00291354/01 z dnia 2021-11-30

2. Oświadczenie do BGK z dnia 01.12.2021 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 30.11.2021 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu Turekiego nr XXXIV/238/2021 z dnia 22.11.2021 roku

4. .....

 

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków

Wstępna promesa nr 01/2021/7701/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

3.994.664,21 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 4.204.909,70 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 210.245,49 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 17.11.2021 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku - 26 listopada 2021 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00286093/01 z dnia 2021-11-26

2. Oświadczenie do BGK z dnia 29.11.2021 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 26.11.2021 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu Turekiego nr XXXIV/238/2021 z dnia 22.11.2021 roku

4. .....

 

 

Etapy realizacji

2021.12.01 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary
2021.11.30 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary - 30.11.2021
2021.11.29 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2021.11.26 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków - 26.11.2021
2021.11.22 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Tureckiego nr XXXIV/238/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku zmiana WPF na lata 2021 - 2026 - zabezpieczenie środków w budżecie WPF
2021.11.17 Wygenerowanie się wstępnych promes w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021 - 3 wnioski
2021.10.26 Promocja - facebook @zdpturek
2021.10.26 Promocja - iturek.net
2021.10.26 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.10.26 Promocja - facebook @powiatturek
2021.10.25 Promocja - www.iturek.net
2021.10.25 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2021.10.25 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2021.10.25 Ogłoszenie wyników naboru I edycji - Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021
2021.08.03 łożenie wniosku Polski Ład edycja I - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2021.08.02 Złożenie wniosku Polski Ład edycja I - Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2021.07.30 Złożenie wniosku Polski Ład edycja I - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Galeria zdjęć