Polski Ład edycja nr 1 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja nr 1 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021
Cel projektu
Polski Ład edycja nr 1 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021. Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinan. jest zależ. od obszaru prioryt
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
16 763 798.44 PLN
Wartość dofinansowania
12 953 088.44 PLN - Polski Ład edycja nr 1 - 2021
Procent dofinansowania
77% - Polski Ład edycja nr 1 - 2021
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021 (https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie)
oraz poddziałania:
Polski Ład edycja nr 2 - 2022 - Polski Ład edycja nr 2 - 2022
Lata realizacji
2021 - 2023

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja nr 1 - 2021

Program Inwestycji Strategicznych

 

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021 złożył trzy zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem

I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Przewidywana wartość inwestycji: 8.201.930,64 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 3.381.977,58 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 41,23%

Kwota wnioskowanych środków: 4.819.953,06 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 30.07.2021

Uwaga:

Udział własny jest przewidywany z dotacji MKDNiS w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowe Sportowa Polska edycja 2021. Zadanie to zostało zakwalifikowane w I grupie do dofinasowania i znalazło się na liście zakwalifikowanych wniosków na pozycji nr 152. Termin realizacji wynikający z wniosku do MKDNiS to 01.03.2022 do 31.10.2023.

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary

Przewidywana wartość inwestycji: 4.356.958,10 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 217.847,91 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00%

Kwota wnioskowanych środków: 4.139.110,19 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 02.08.2021

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków

Przewidywana wartość inwestycji: 4.204.909,70 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 210.245,49 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00%

Kwota wnioskowanych środków: 3.994.664,21 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 03.08.2021

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021  - 25 pażdziernika 2021 roku

 

Wyniki naboru - Polski Ład I edycja

 

Zadanie nr 1

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I LO w Turku

Przyznane dofinansowanie: 4.819.953,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 3.381.977,64 zł brutto

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary

Przyznane dofinansowanie: 4.139.110,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 217.848,10 zł brutto

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków

Przyznane dofinansowanie: 3.994.664,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 210.245,70 zł brutto

 

W dniu 17 listopada 2021 roku w aplikacji dedykowanej programowi wygenerowały się wstępne promesy w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021.

 

Zadanie nr 1

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Wstępna promesa nr 01/2021/7393/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

4.819.953,06 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 8.201.930,64 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 3.381.977,58 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 17.11.2021 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez I Liceum Ogólnokształcące w Turku - 04 stycznia  2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00003088/01 z dnia 2022-01-04

2. Oświadczenie do BGK z dnia 05.01.2021 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 04.01.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu Turekiego nr XXXIV/238/2021 z dnia 22.11.2021 roku

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 14 marzec 2022 roku

5. Promesa nr 01/2021/7393/PolskiLad  z dnia 14 marzec 2022 roku - kwota promesy: 4.819.953,06 zł co stanowi 47,41% wart. inwestycji

6. Umowa z Wykonawcą zadania z dnia 15 marzec 2022 roku - PPUH PREBET sp.zo.o - kwota z umowy: 10.166.897,89 zł brutto

    Aneks nr 1 z dnia 16 maja 2022 roku - PPUH PREBET sp.zo.o

    Aneks nr 2 z dnia 07 czerwca 2022 roku - PPUH PREBET sp.zo.o - kwota z aneksu nr 2: 10.145.067,23 zł brutto

    Aneks nr 3 z dnia 18 lipca 2022 roku - PPUH PREBET sp.zo.o

    Aneks nr 4 z dnia 20 stycznia 2023 roku - PPUH PREBET sp.zo.o - kwota z aneksu nr 4: 10.157.821,18 zł brutto

7. Wkład własny: 5.346.944,83 zł brutto co stanowi: 52,59% wart. inwestycji

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 570 dni tj. 06 października 2023 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia 16.03.2022 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 15.03.2022

10. Terrmin odbioru częściowego 49,98% wartości zadania: 03 października 2022 roku

11. Zapałata wykonawcy środków wkładu własnego w dniu 07 października 2022 roku - kwota wypł. środków wyk. 3.381.977,58 zł 

12. Wniosek o wypłątę I transzy z promesy do BGK z dnia 10 października 2022 roku - kwota wnioskowana: 1.688.730,36 zł brutto

13. Wpływ I transzy środków z promesy BGK w dniu 25 października 2022 roku - kwota przelanych środków: 1.688.730,36 zł brutto

14. Zapłata wykonawcy śrddków z I transzy promesy BGK w dniu 04 listopada 2022 roku - kw. wypł. środków wyk. 1.688.730,36 zł 

15. Terrmin odbioru końcowego: ...... 2023 roku

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary

Wstępna promesa nr 01/2021/7539/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

4.139.110,19 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 4.356.958,10 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 217.847,91 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 17.11.2021 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku - 30 listopada 2021 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00291354/01 z dnia 2021-11-30

2. Oświadczenie do BGK z dnia 01.12.2021 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 15.12.2021 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu Turekiego nr XXXIV/238/2021 z dnia 22.11.2021 roku

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 27 stycznia 2022 roku

5. Promesa nr 01/2021/7539/PolskiLad  z dnia 28 stycznia 2022 roku - kwota promesy: 2.706.747,37 zł co stanowi 95% wart. inwestycji

6. Umowa z Wykonawcą zadania z dnia 07 luty 2022 roku - Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny - kwota z umowy: 2.849.207,76 zł brutto

    Aneks nr 1 z dnia 11 kwietnia 2022 roku - Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny - kwota z aneksu: 3.276.588,92 zł brutto

7. Wkład własny: 142.460,39 zł brutto co stanowi: 5% wart. inwestycji - 07.02.22

    Wkład własny: 569.841,55 zł brutto co stanowi: 17% wart. inwstycji - 11.04.22

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 200 dni tj. 26 sierpnia 2022 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia 07.02.2022 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 07.02.2022

10. Terrmin odbioru końcowego zadania: 25 maja 2022 roku

11-1. Zapałata wykonawcy śrddków wkłądu włas. w dniu 03 marca  2022 roku - kwota wypł. środków wykonawcy 284.920,78 zł (zaliczka)

11-2. Zapałata wykonawcy śrddków wkłądu włas. w dniu 30 maja  2022 roku - kwota wypłaconych środków wykonawcy 284.920,77 zł 

12. Wniosek o wypłątę z promesy do BGK z dnia 30 maja 2022 roku - kwota wnioskowana: 2.706.747,37 zł brutto

13. Wpływ środków z promesy BGK w dniu 15 czerwca 2022 roku - kwota przelanych środków: 2.706.747,37 zł brutto

14. Zapłata wykonawcy śrddków z promesy BGK w dniu 20 czerwca 2022 roku - kwota wypłaconych środków wyk. 2.706.747,37 zł 

 

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków

Wstępna promesa nr 01/2021/7701/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

3.994.664,21 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 4.204.909,70 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 210.245,49 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 6 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 17.11.2021 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku - 26 listopada 2021 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00286093/01 z dnia 2021-11-26

2. Oświadczenie do BGK z dnia 29.11.2021 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 15.12.2021 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu Turekiego nr XXXIV/238/2021 z dnia 22.11.2021 roku

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 17 stycznia 2022 roku

5. Promesa nr 01/2021/7701/PolskiLad  z dnia 18 stycznia 2022 roku - kwota promesy: 3.822.987,81 zł co stanowi 95% wart. inwestycji

6. Umowa z Wykonawcą zadania z dnia 20 stycznia 2022 roku - PRDM Koło SA - kwota z umowy: 4.024.197,69 zł brutto

7. Wkład własny: 201.209,88 zł brutto co stanowi: 5% wart. inwestycji

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 250 dni tj. 27 września 2022 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia 20.01.2022 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 20.01.2022

10. Terrmin odbioru końcowego zadania: 08 listopada 2022 roku

      - wartość robót odebrana protokołem odbioru końcowego: 3.916.531,61 zł brutto

      - wkład wasny 5%: 195.826,58 zł 

      - środki z promesy BGK 95%: 3.720.705,03 zł

11. Zapłata wykonawcy śrddków wkłądu własnego w dniu 17 listopada 2022 roku - kwota wypł. środków wykonawcy

     195.826,58 zł + 5.383,30 zł = 201.209,88 zł

12. Wniosek o wypłątę z promesy do BGK z dnia 17 listopada 2022 roku - kwota wnioskowana: 3.720.705,03 zł brutto (3.822.987,81)

13. Wpływ środków z promesy BGK w dniu 15 grudnia 2022 roku - kwota przelanych środków: 3.720.705,03 zł brutto (3.822.987,81)

14. Zapłata wykonawcy środków z promesy BGK w dniu 13 grudnia 2022 roku - kwota wypłaconych środków wyk. 3.720.705,03 zł 

15. Zwrot środków do BGK w dniu 16 grudnia 2022 roku - kwota zwrotu: 102.282,78 zł

 

 

 

Etapy realizacji

2023.01.20 Podpisanie aneksu nr 4 do umowy z wykonawcą zadania PPUH PREBET - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.12.16 Zwrot środków do BGK w dniu 16 grudnia 2022 roku - kwota zwrotu: 102.282,78 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.12.15 Przelanie środków z promesy BGK - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków - wartość przelanej kwoty 3.822.987,81 zł brutto (3.720.705,03 zł)
2022.11.17 Wniosek o wypłatę z promesy - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków - wartość wnioskowanej kwoty 3.822.987,81 zł brutto (3.720.705,03 zł)
2022.11.08 Odbiór końcowy zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków - wartość zadania odebrana zgodnie z protokołem odbioru końcowego 3.916.531,61 zł brutto
2022.11.04 Przelanie środków z promesy BGK I transzy - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z ist. budynkiem I LO w Turku - wartość przelanej kwoty 1.688.730,36 zł brutto
2022.10.11 Promocja - www.turek.net.pl - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.10.10 Promocja - www.powiat.turek.pl - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.10.10 Wniosek nr I o wypłatę z promesy - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - wartość wnioskowanej kwoty 1.688.730,36 zł brutto
2022.10.10 Uroczysty odbiór zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.10.10 Promocja - tv.wielkopolska.pl - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.10.10 Promocja - www.iturek.net - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.10.10 Promocja - facebook @zdpturek - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.10.10 Promocja - facebook @powiatturekpl - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.09.01 Promocja - tv.wielkopolska.pl - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.09.01 Promocja - www.turek.net.pl - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.09.01 Promocja - www.iturek.net - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.09.01 Promocja - facebook @loturek - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.09.01 Promocja - facebook @powiatturekpl - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.09.01 Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - Polski Ład edycja I - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I LO
2022.08.17 Promocja - facebook @powiatturek - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.08.17 Promocja - facebook @zdpturek - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.07.18 Podpisanie aneksu nr 3 do umowy z wykonawcą zadania PPUH PREBET - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.06.15 Przelanie środków z promesy BGK - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary - wartość przelanej kwoty 2.706.747,37 zł brutto
2022.06.07 Podpisanie aneksu nr 2 do umowy z wykonawcą zadania PPUH PREBET - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - wart. umowy 10.145.067,23 zł brutto
2022.06.03 Promocja - www.wielkopolska.tv - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.06.03 Promocja - www.powiat.turek.pl - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.06.03 Promocja - www.turek.net.pl - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.06.03 Promocja - www.iturek.net - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.06.03 Promocja - facebook @zdpturek - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.06.03 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.06.03 Uroczysty odbiór zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary - wartość zadania odebrana zgodnie z protokołem odbioru końcowego 3.276.588,92 zł brutto
2022.05.30 Wniosek o wypłatę z promesy - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary - wartość wnioskowanej kwoty 2.706.747,37 zł brutto
2022.05.25 Odbiór końcowy zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary - wartość zadania odebrana zgodnie z protokołem odbioru końcowego 3.276.588,92 zł brutto
2022.05.16 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z wykonawcą zadania PPUH PREBET - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.05.04 Promocja - facebook @zdpturek - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.04.11 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z wykonawcą zadania Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary - wartość aneksu nr 1 do umowy 3.276.588,92 zł brutto
2022.03.21 Promocja - www.powiat.turek.pl - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.03.16 Promocja - www.liceum.turek.pl - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.03.16 Promocja - facebook @loturek - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.03.16 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą PPUH PREBET sp. zo.o - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego
2022.03.16 Promocja - www.wielkopolska.tv - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.03.16 Promocja - www.turek.net.pl - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.03.16 Promocja - www.iturek.net - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.03.16 Promocja - facebook @powiatturekpl - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.03.15 Podpisanie umowy z wykon. zadania PPUH PREBET spółka zo.o - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - wartość umowy 10.166.897,89 zł brutto
2022.03.14 Otrzymanie promesy od BGK - budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - kwota promesy - 4.819.953,06 zł (47,41%)
2022.03.14 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.02.09 Promocja - facebook @zdpturek -przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków i przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.09 Promocja - facebook @powiatturekpl -przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków i przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.08 Promocja - www.turek.net.pl - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.07 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary - wartość umowy 2.849.207,76 zł brutto
2022.02.07 Promocja - www.wielkoplska.tv - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.07 Promocja - www.iturek.net - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.07 Promocja - facebook @zdpturek - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.07 Promocja - facebook @powiatturekpl - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.07 Promocja - www.powiat.turek.pl - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.02.07 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.01.28 Otrzymanie promesy od BGK - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary - kwota promesy - 2.706.747,37 zł (95%)
2022.01.27 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2022.01.21 Promocja - www.turek.net.pl - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.01.20 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania PRDM Koło S.A - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków - wartość umowy 4.024.197,69 zł brutto
2022.01.20 Promocja - www.iturek.net - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.01.20 Promocja - facebook @zdpturek - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.01.20 Promocja - facebook @powiatturekpl - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.01.20 Promocja - www.powiat.turek.pl - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.01.20 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą PRDM Koło S.A - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.01.18 Otrzymanie promesy od BGK - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków - kwota promesy - 3.822.987,81 zł (95%)
2022.01.17 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2022.01.05 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2022.01.04 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - 04.01.2022
2021.12.01 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary
2021.11.30 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary - 30.11.2021
2021.11.29 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
2021.11.26 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków - 26.11.2021
2021.11.22 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Tureckiego nr XXXIV/238/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku zmiana WPF na lata 2021 - 2026 - zabezpieczenie środków w budżecie WPF
2021.11.17 Wygenerowanie się wstępnych promes w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 1/2021 - 3 wnioski
2021.10.26 Promocja - facebook @zdpturek
2021.10.26 Promocja - iturek.net
2021.10.26 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.10.26 Promocja - facebook @powiatturek
2021.10.25 Promocja - www.iturek.net
2021.10.25 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2021.10.25 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2021.10.25 Ogłoszenie wyników naboru I edycji - Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021
2021.08.03 Złożenie wniosku Polski Ład edycja I - Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków
2021.08.02 Złożenie wniosku Polski Ład edycja I - Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary
2021.07.30 Złożenie wniosku Polski Ład edycja I - Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Galeria zdjęć