Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Rada Powiatu Tureckiego w dniu 28 maja 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku.

Z dniem 1 września 2014 roku został utworzony Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku z siedzibą przy ulicy Alei Józefa Piłsudskiego 5, 62-700 Turek, w skład którego wchodzą:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku,
  • Bursa Szkolna w Turku.

Strukturę organizacyjną Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych określa statut Zespołu. Utworzenie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych podyktowane było warunkami lokalowymi, demograficznymi i organizacyjnymi. Dzięki połączeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Bursy Szkolnej bardziej racjonalnie zostanie wykorzystany potencjał kadry pedagogicznej, co wpłynie na efektywniejszą działalność wychowawczą i opiekuńczą.

Adres:
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
Al. Piłsudskiego 5
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632896060
faks.: 632896062
Adres e-mail:
zpew-turek@wp.pl
Adres strony internetowej:
http://zpew-turek.pl/
Struktury wewnętrzne:
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Sławomir Kosobudzki Director tel.: 632896060