Polski Ład edycja 6 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja 6 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023
Cel projektu
Polski Ład edycja 6 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
3 467 374.31 PLN
Wartość dofinansowania
3 398 026.82 PLN - Polski Ład edycja 6 PGR - 2023
Procent dofinansowania
98% - Polski Ład edycja 6 PGR - 2023
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja 6 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023 (https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie)
oraz poddziałania:
Polski Ład edycja 6 PGR - Polski Ład edycja 6 PGR
Lata realizacji
2023 - 2024

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja 6 PGR - 2023

Program Inwestycji Strategicznych

 

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

 

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6 PGR 2023 złożył dwa zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny - etap II na odcinku Piorunów-Chylin

Przewidywana wartość inwestycji: 1.154.070,87 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 23.081,42 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 1.130.989,45 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie do 9 m-c od daty udostępnienia wstępnej promesy

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąków-Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska-Kowale Pańskie

Przewidywana wartość inwestycji: 2.313.303,44 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 46.266,07 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00%

Kwota wnioskowanych środków: 2.267.037,37 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie do 9 m-c od daty udostępnienia wstępnej promesy

 

Wyniki naboru - Polski Ład edycja 6 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  -  2023

 

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny - etap II na odcinku Piorunów-Chylin

Przyznane dofinansowanie: 1.130.989,45 zł brutto

Kwota udziału własnego: 23.081,42 zł brutto

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąków-Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska-Kowale Pańskie

Przyznane dofinansowanie: 2.267.037,37 zł brutto

Kwota udziału własnego: 46.266,07 zł brutto

Etapy realizacji