Wydział Finansów

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
finanse@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Teresa Borkowska Treasurer 114a tel.: 632223230
Tomasz Augustyniak Inspektor 10 tel.: 632223237
Monika Miśko Naczelnik 113 tel.: 632223234
Małgorzata Papierska Inspector for settlement and cash service 10 tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspector for register of income and expense and reporting 114 tel.: 632223236
Maria Krysiak Specialist for settlement with budget of country and district 114 tel.: 632223236
Andżelika Szulc Junior clerk 114 tel.: 632223238
Milena Mruk Inpector for bank service and for report of budget 114 tel.: 632223238
Alicja Augustyniak Inspector for register of District office income and expense, reporting and register of fixed assets 116 tel.: 632223232
Sylwia Fraszczyńska Sub-inspector for bank service and for report of budget 116 tel.: 632223232