Ważne telefony

Telefony alarmowe
112 - Europejski numer służb ratowniczych
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Telefony alarmowe służb komnalnych
991 - Pogotowie Energetyczne
992 - Pogotowie Gazowe
994 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne