Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Biuro zapewnia sprawne funkcjonowanie Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Adres:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Tureckiego
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
biuro.rady@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Maria Nowalińska Starszy inspektor ds. obsługi Biura Rady i Zarządu 203 tel.: 632223219
Monika Klimczak Referent ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu 203 tel.: 632223215
Karolina Siarkiewicz Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District 208 tel.: 632223211
Magdalena Krucka Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223211