Audytor Wewnętrzny

W ramach działalności niezależnej i obiektywnej wspiera kierownika jednostki w realizacji celów zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek