Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Budżet Państwa 18 479 993.00 PLN (dofinansowanie: 18 479 993.00 PLN - 100%)
Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021
Polski Ład edycja I 2021 16 763 798.44 PLN (dofinansowanie: 12 953 088.44 PLN - 77%)
Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku 1 250 000.00 PLN (dofinansowanie: 1 000 000.00 PLN - 80%)
Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku 2022-2023
Sportowa Polska - edycja 2021 7 576 301.00 PLN (dofinansowanie: 3 501 900.00 PLN - 46%)
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku 2021-2022
Sportowa Polska - edycja 2021 2 391 580.76 PLN (dofinansowanie: 1 195 790.38 PLN - 50%)
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023 - WRPO 8.3.1
WRPO 8.3.1 1 087 744.80 PLN (dofinansowanie: 977 839.80 PLN - 90%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II 2021
RFRD edycja 2021 i RIFL II nabór (III pula) 2 056 011.00 PLN (dofinansowanie: 1 636 543.20 PLN - 80%)
Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku 500 000.00 PLN (dofinansowanie: 400 000.00 PLN - 80%)
Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021
Budżet Państwa 2021 75 000.00 PLN (dofinansowanie: 52 500.00 PLN - 70%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków 2021
RFRD 2021 436 969.25 PLN (dofinansowanie: 349 391.40 PLN - 80%)
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 7 215 198.54 PLN (dofinansowanie: 4 329 119.00 PLN - 60%)
Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim - WRPO 8.3.1 tryb nadzwyczajny w zakresie COVID-19 2020
WRPO 8.3.1 156 250.00 PLN (dofinansowanie: 132 812.50 PLN - 85%)
Aktywna Tablica 2020 - zakup pomocy dydaktycznych laptopów dla I LO Turek
Budżet Państwa 17 500.00 PLN (dofinansowanie: 14 000.00 PLN - 80%)
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów 2021
Środki rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 roku 807 096.46 PLN (dofinansowanie: 294 476.00 PLN - 36%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 377 408.84 PLN (dofinansowanie: 188 704.42 PLN - 50%)
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020
Budżet Państwa 2021 2 990 000.00 PLN (dofinansowanie: 2 990 000.00 PLN - 100%)
Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego - rok realizacji 2020
Budżet Państwa 2021 277 000.00 PLN (dofinansowanie: 249 300.00 PLN - 90%)
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020
CPPC 1.1 99 950.00 PLN (dofinansowanie: 99 950.00 PLN - 100%)
Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 554 088.58 PLN (dofinansowanie: 332 453.00 PLN - 60%)
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji 2017 - 2019
WRPO 8.1.2 212 485.00 PLN (dofinansowanie: 201 860.75 PLN - 95%)
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 260 857.00 PLN (dofinansowanie: 130 428.50 PLN - 50%)
Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018
WRPO 2.1.2 1 821 691.50 PLN (dofinansowanie: 1 548 437.77 PLN - 85%)
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
WRPO 9.3.3 2 437 862.66 PLN (dofinansowanie: 2 072 183.26 PLN - 85%)
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019
WRPO 8.3.1 1 982 227.20 PLN (dofinansowanie: 1 784 004.48 PLN - 90%)
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019
WRPO 9.3.2 15 000 000.00 PLN (dofinansowanie: 13 300 000.00 PLN - 95%)