Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków
RFRD 2021 450 940.75 PLN (dofinansowanie: 360 752.60 PLN - 80%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
RFRD edycja 2021 i RIFL II nabór (III pula) 3 849 302.18 PLN (dofinansowanie: 3 079 441.74 PLN - 80%)
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów
Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku 513 490.00 PLN (dofinansowanie: 244 476.00 PLN - 48%)
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Budżet Państwa 18 479 993.00 PLN (dofinansowanie: 18 479 993.00 PLN - 100%)
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020
Budżet Państwa 2 990 000.00 PLN (dofinansowanie: 2 990 000.00 PLN - 100%)
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023 - WRPO 8.3.1
WRPO 8.3.1 1 087 744.80 PLN (dofinansowanie: 977 839.80 PLN - 90%)
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 7 215 198.54 PLN (dofinansowanie: 4 329 119.00 PLN - 60%)
Aktywna Tablica 2020 - zakup pomocy dydaktycznych laptopów dla I LO Turek
Budżet Państwa 17 500.00 PLN (dofinansowanie: 14 000.00 PLN - 80%)
Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 554 088.58 PLN (dofinansowanie: 332 453.00 PLN - 60%)
Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego - rok realizacji 2020
Budżet Państwa 277 000.00 PLN (dofinansowanie: 249 300.00 PLN - 90%)
Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim - WRPO 8.3.1 tryb nadzwyczajny w zakresie COVID-19
WRPO 8.3.1 156 250.00 PLN (dofinansowanie: 132 812.50 PLN - 85%)
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020
CPPC 1.1 99 950.00 PLN (dofinansowanie: 99 950.00 PLN - 100%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 377 408.84 PLN (dofinansowanie: 188 704.42 PLN - 50%)
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 260 857.00 PLN (dofinansowanie: 130 428.50 PLN - 50%)
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019
WRPO 9.3.2 15 000 000.00 PLN (dofinansowanie: 13 300 000.00 PLN - 95%)
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
WRPO 9.3.3 2 437 862.66 PLN (dofinansowanie: 2 072 183.26 PLN - 85%)
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019
WRPO 8.3.1 1 982 227.20 PLN (dofinansowanie: 1 784 004.48 PLN - 90%)
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji 2017 - 2019
WRPO 8.1.2 212 485.00 PLN (dofinansowanie: 201 860.75 PLN - 95%)
Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018
WRPO 2.1.2 1 821 691.50 PLN (dofinansowanie: 1 548 437.77 PLN - 85%)