2024.02.29

Akademickie Targi Edukacyjne w ZST

None

W dniu 29 lutego w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się Akademickie Targi Edukacyjne.

W tym roku swoją ofertę edukacyjną zaprezentowali m. in.:

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Uniwersytet Kaliski

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku

Powiatowy Urząd Pracy w Turku 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku  

Dzięki przedsięwzięciu uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Turecki mieli możliwość zapoznania się z propozycjami uczelni i innych instytucji co do możliwości dalszego kształcenia.

Organizatorami targów byli: Akademickie Inicjatywy, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz Starostwo Powiatowe w Turku.

Starosta Turecki objął Akademickie Targi Edukacyjne Patronatem Honorowym.

Zdjęcia