2019.10.24

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Tureckiego

 

 

Urzędy Gmin/Miast z terenu Powiatu Tureckiego

 

Starostwo Powiatowe w Turku oraz Urząd Miejski w Turku zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do skorzystania z bezpłatnego szkolenia nt. „Przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert”.

Szkolenie odbędzie się dnia 8 listopada (tj. piątek) w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Jedwabniczej 4, 62-700 Turek, sala konferencyjna ( nr 4 i 5).

Zgłoszenie prosimy kierować WYŁĄCZNIE na adres e-maila:oswiata@powiat.turek.pl; .purcel@miastoturek.pl  do dnia 7 listopada 2019 r.

Liczymy na Państwa zainteresowanie.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.