Biała sobota w Powiecie Tureckim

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu tureckiego, Starosta Turecki oraz Dyrektor SP ZOZ w Turku zorganizowali bezpłatne badania profilaktyczne, które odbyły się 10 grudnia 2016 roku. 

Badania obejmowały:

-badanie lekarskie 

-badanie EKG

-pomiar ciśnienia tętniczego

-badanie poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi

-konsultację i diagnozę lekarską

Badania odbyły się w SP ZOZ w Turku. Przebadano 50 pacjentów.

W celu poznania opinii oraz oczekiwań pacjentów na temat jakości usług świadczonych podczas bezpłatnych badań profilaktycznych zorganizowano ankietę, której wyniki znajdują się poniżej.

Analiza i interpretacja wyników badań:

Pytanie 1

Jak ocenia Pan(i) telefoniczny poziom obsługi Rejestracji?

 •   w stopniu bardzo dobrym    - 88%           
 •   w stopniu dobrym                   -12%         
 •    w stopniu dostatecznym       -0%  
 •    w stopniu niedostatecznym  -0%

Pytanie 2

Jak ocenia Pan(i)  organizację przedsięwzięcia bezpłatnych badań profilaktycznych?

 •   w stopniu bardzo dobrym    - 92%           
 •   w stopniu dobrym                   -8%         
 •   w stopniu dostatecznym       -0%  
 •   w stopniu niedostatecznym  -0%
 •   nie mam zdania                    -0%

Pytanie 3

Jak ocenia Pan(i) poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie konsultacji?

 •     w stopniu bardzo dobrym    - 72%           
 •     w stopniu dobrym                  -18%         
 •    w stopniu dostatecznym       -0%  
 •    w stopniu niedostatecznym  -0%
 •     nie mam zdania                    -0%

Pytanie 4

Czy warto powtarzać w przyszłości tego typu akcje?

    TAK  -100%

    NIE  -0%

Pytanie 5

Jeśli tak, to z  jakich badań chcieliby Państwo skorzystać w przyszłości:

 •     badania gastrologiczne    -24
 •     badania cytologiczne        -17
 •     badania ortopedyczne      -15
 •     badania neurologiczne     -20
 •     badania onkologiczne      -26
 •     badania kardiologiczne    -22

Pytanie 6

DANE O PACJENCIE:

      Kobiety     -62%

      Mężczyźni  -38%

PODSUMOWANIE

Ankietę wypełniło 50 pacjentów w tym 62% kobiet i 38% mężczyzn. 88% badanych oceniło poziom obsługi rejestracji jako bardzo dobry, 12% w stopniu dobrym, nie było ocen negatywnych. Natomiast w 92% organizacja przedsięwzięcia bezpłatnych badań profilaktycznych jest również   na poziomie bardzo dobrym, dla 8%  badanych w stopniu dobrym, brak ocen negatywnych. Dla  72% osób  poziom lekarskiej opieki medycznej także jest oceniony w stopniu bardzo dobrym,        w 18% w stopniu dobrym, żadna z osób ankietowanych nie wyraziła swojej oceny w stopniu niedostatecznym. 100% osób badanych twierdziło, iż warto w przyszłości powtarzać tego typu akcję i chętnie by skorzystali z następujących badań: gastrologicznych 24 osoby, cytologicznych  -17, ortopedycznych -15, neurologicznych -20, onkologicznych -26 oraz z kardiologicznych -22 osoby. W ankiecie znalazło się kilka uwag pacjentów, dotyczących częstszej organizacji tego typu badań, jedna z badanych stwierdziła, iż jest to cenne przedsięwzięcie z dużym zaangażowaniem    ze strony organizatora. Ankietowani dodatkowo wymienili badania, z których chętnie by skorzystali w przyszłości tj. endokrynologiczne oraz okulistyczne, obsługę oceniono jako bardzo miłą.