2022.05.16

Czas na „Sportowe Wakacje+”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło tegoroczną edycję Programu „Sportowe Wakacje+”.

Zadania realizowane w tegorocznej edycji konkursu obejmują:

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 36 mln zł.
  2. WYŁĄCZNIE WYBÓR OPERATORA: Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.
  3. WYŁĄCZNIE WYBÓR OPERATORA: Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie - wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1,5 mln zł.
  4. WYŁĄCZNIE WYBÓR OPERATORA: Wspieranie upowszechniania strzelectwa - wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2,5 mln zł.

 

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

 

Terminy składania wniosków:

  • Termin składania wniosków w systemie AMODIT (generator wniosków) dla zadania 1 – do 1 czerwca 2022 roku
  • Termin składania wniosków w systemie AMODIT (generator wniosków) dla zadań 2,3 i 4 (wyłonienie operatora) – do 25 maja 2022 roku
  • Termin rozpatrzenia wniosków – do 30 czerwca 2022 roku

 

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:

https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje--edycja-2024