2022.02.08

Dokumentacja projektowa na nowe ulice w Tuliszkowie

None

Mieszkańcy Tuliszkowa z pewnością ucieszą się, że właśnie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę aż 4 ulic w ich mieście. Dziś w obecności Starosty Dariusza Kałużnego oraz Członka Zarządu Powiatu Tureckiego Bohdana Radeckiego umowę podpisał Konrad Gromada z Zarządu Dróg Powiatowych oraz Przemysław Kaczorowski z firmy „Kadrok”.
W ramach umowy zostanie wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej (dp) nr 4545P ul. Jabłonna, dp nr 4548P ul Marii Konopnickiej, nr4551P ul. Parkowa oraz dp nr 4550P ul Targowa. 
Przygotowana dokumentacja będzie zawierać m.in. projekty wykonawczy i budowlany, ale także opracowany zostanie projekt organizacji ruchu. Po wykonaniu dokumentacji będzie można oszacować planowaną wartość inwestycji.
O możliwość włączenia przebudowy ulic w Tuliszkowie do harmonogramu zadań inwestycyjnych Powiatu Tureckiego zabiegał radny Bohdan Radecki na wniosek mieszkańców miasta.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 109.470,00 zł.

Zdjęcia