2023.04.18

Drzwi otwarte w szkołach Powiatu Tureckiego

Zapraszamy na tzn. „drzwi otwarte” do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Turecki:
- 24 maja 2023 r. - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (nabór trwa cały rok)
 
Film promujący ZPEW:
 
Film poświęcony rekrutacji do ZSR, ZST, LO:
 

Zdjęcia